onsdag 20 april 2011

Så vad är hotet?

DN skriver idag att “få islamistiska terrordåd noterades – men desto fler gripna islamister” som del av en rubrik på denna länk
Läser man artikeln är det mest vänsterextremister, separatister och anarkister som är farliga för gemene man.
I det lilla landet Sverige har man gripit 4 personer som terroristmisstänkta och haft ett terroristdåd under hela 2010.
Inget att snacka om alltså, och antalet som dör av vanvård eller bristfällig sjukvård är betydligt allvarligare problem och risk för gemene man i Sverige än risken att bli dödad i ett terroristangrepp.

Men varuti ligger då logiken i att skicka hela svenska befolkningsregistret till USA, att införa FRA-lagen, att spika upp övervakningskameror, att registrera alla flygresor, att införa datalagringsdirektivet, att sammanköra databaser med EU, att ge polisen och SÄPO ökade möjligheter att avlyssna, och att skicka alla våra banktransaktioner till EU och USA?
Såvitt jag ser det utgör alltså terrorism inget som helst hot i detta land, men samtidigt driver politikerna igenom inte bara rent integritetskränkande lagar, utan man skickar även de data man har till andra länder.

Nu kan man ju anföra att p.g.a. införandet av alla dessa gravt integritetskränkande åtgärder har man lyckats avstyra terroristangrepp. Men faktum kvarstår; man har gripit 4 terroristmisstänkta under hela 2010, jag vill dessutom minnas att dessa personer frikändes. Slutsatsen av detta är helt enkelt att det inte föreligger något hot.

Detta emedan man infört alla de nämnda integritetskränkande sakerna med motiveringen om att kunna förebygga och förhindra terrorism. Detta är alltså en ren lögn.

Ska vi då tro att potentiella terrorister är så klantiga att de snackar om sina planer i mobiltelefoner, SMS, eller skickar varandra e-mail med okrypterad information? Knappast.
Kommunicerar de över gränserna lär det vara med tung krypto och muntlig information.

Så frågan kvarstår – varför ska vi svenskar behöva se alla gravt integritetskränkade åtgärder när man varken har reella hot eller kan förväntas förutse dessa med de åtgärder och lagar man infört? En teori är att hotet från radikala islamister är mycket värre än man skriver, men det kan man ju inte berätta och det är inte PK i multikultireligionernas förlovade land med svängdörrar öppna till alla som vill komma hit.

Inga kommentarer: