torsdag 9 januari 2014

1.64 promille


Det här är en liten kul notis. För det första för att straffet för rattfylleri är rent hysteriskt.

Hur kan jag nu säga det? Tja, en gång i tiden fanns det två gränser för att framföra ett fordon med alkohol i blodet, kanske på 70-talet. Hade man över 1.5 promille var man rattfull, och hade man över 0.5 promille var man rattonykter. Sedan har man gradvis sänkt dessa ribbor och definitioner till att den som har över (om jag minns rätt), 0.2 promille är rattfull. Rattonykter finns inte mer. Alla vetenskapliga belägg för att en person som har mindre än 0.5 promille alkohol i blodet saknas dock, men över denna blodalkoholhalt halt ökar olycksfrekvensen betydligt och ganska linjärt. Att införa gränser under 0.5 promille är alltså rent fel, eftersom ingen kan bevisa någon form av påverkan.

Alltså är 0.5 promille en logisk gräns, men det gäller inte i Sverige eftersom politikerna beslutat att man har en nolltolerans mot alkohol i trafiken rent generellt. Vidare kan man inte skilja på en båt och en bil en väg och en fjärd och därför har man beslutat att samma gräns ska gälla på sjön (bara en parantes…), och det är en politisk ”vision”.

Men i artikeln som nu är mycket intressant rent juridiskt och man friar alltså en person som körde bil med 1.64 promille i blodet. Visst, det är så som man skriver att människor blir olika påverkade av alkohol, och personer med asiatiskt ursprung blir betydligt mer berusade på en mindre mängd alkohol än vi i detta land. Men frågeställningen falerar därvidlag.


Saken är denna, att asiater saknar enzymet alkoholdehydrogenas, och blir alltså mycket mer berusade på en mycket mindre mängd alkohol. Men detta är ingen generell regel, och undertecknad har druckit avsevärda mängder skotsk dryckjom på 27:e våningen på ett hotell med en japansk herre vid namn XXX  i Tokyo, och fann därvidlag att han inte spottade i glaset och ej eller var i avsaknad av alkoholdehydrogenas.  Men jag har dock även sett kineser ragla runt efter ha druckit en halvliter pilsner när jag jobbade i Kina.

Man kan alltså inte acceptera, som rätten gör, att det är accepterbart att framföra ett fordon på svenska vägar, oavsett promillehalt. Det är alkoholhalten i blodet som påverkar reaktionsförmåga och bedömningsförmåga. Det har ingenting att göra med att ”olika folkslag reagerar olika på alkoholintag” som det står i artikeln.


Eller kanske ska vi ändra lagstiftningen så att alkisar har en annan lagstadgad gräns för bilkörning eftersom de är mer tillvanda vid alkohol än gemene man. Vad nu ”gemene man” betyder…kör man dessutom långsammare än lagstadgat är ju olycksrisken mindre, och vi hamnar i en total soppa av juridik och logik.


Min slutsats är i alla fall den att man måste ha en klar gräns för mängden alkohol i blodet, det är vad som ska gälla oavsett bakgrund. Visst, en asiat kanske blir stupfull på en flaska vin, denne kan inte bryta ner alkoholen som en typisk fransman, men det är likafullt alkoholhalten i blodet som gör påverkan och utgör en riskfaktor. Fransmannen kanske har 0.4 promille emedan asiaten har 1.5 promille i blodet.

Jag är ledsen alla personer från asiatiska länder; men för att vara på den säkra sidan rekommenderas Ni inte gå närmare ett Systembolag än 50 meter, och 24 timmar om Ni avser köra bil, då jag inte betraktar domen som ett prejudikat utan en ren tankevurpa och fel. Vi måste entydiga och klara regler och lagar, eller kanske Beatrice Ask vill göra upp en skala som gäller för olika folkslag och promillehalt?

Inga kommentarer: