tisdag 21 januari 2014

500 år


Roger Mogert (s) tycker att svenska skattebetalarna ska betala för de tiggare som kommer hit från östeuropa (länk). Uttalandet kommer som ett svar på att någon folkpartist tyckte att man borde debitera Rumänien.

Vad har vi egentligen för politiker? Vad tänker de med? Tror de att Sverige är någon stormakt med hur mycket pengar som helst, och att andra länder handlar enligt deras värderingsgrunder och politik?

Om vi börjar med folkpartisten; det säger sig självt att Rumänien aldrig kommer att betala ett öre för de som självsvåldigt rest hit för att tigga. De ville inte betala för dem när de fanns i Rumänien, så varför skulle Rumänien betala ett öre till Sverige? Har Rumänska staten tvingat dem till Sverige? Rumänska politikerna ler säkert gott åt att se mindre problem på sina gator, och att man exporterat problemet till Sverige.

Det är precis som med den stora tillströmningen från MENA. De som lyckas komma hit blir försörjda av svenska skattebetalare, och vi har därför den största invandringen per capita i hela västvärlden. Invandringspolitiken kostar oss svenska skattebetalare i runda slängar 100 miljarder om året, vi har världens näst högsta skattetryck, inget försvar, kassa skolor, låga pensioner, usel äldrevård, usel sjukvård o.s.v. Mot den bakgrunden tycker alltså Mogert att vi ska bli en magnet för även alla tiggare över hela Europa, och försörja dem åxå.
Vår svenska kultur är inget att ha, och svenska medborgarskap delas ut som konfetti, (ursvenskt är bara barbariet (tack Reinfeldt!)). Ju mer exotiskt ju bättre för oss barbarer. Vi är ju idioter som inte fattar vårt eget bästa – men tvingas betala skatt.


Sedan var det Mogert (s); Om vi på minsta sätt hjälper dessa personer kommer det bara leda till att vi, precis som när det gäller invandringspolitiken, blir hela världens magnet för alla som vill ha en bättre levnadsstandard. Hindret blir egentligen bara att kunna resa hit. Detta kan inte flyktingar eller de som befinner sig i verklig nöd och svälter ihjäl, emedan svenska skattebetalare ska försörja de som lyckats komma hit.

Ovanpå detta pratar vi om romer. De har en kultur som står över den svenska, och vill inte integrera sig i det svenska samhället. De första zigenarna kom till Sverige under Gustav Vasas regim, och deras släkter har inte integrerat sig än, vi snackar om 500 år i runda slängar. Helt enkelt för att deras kultur och värderingsgrunder står över vår, och därför finns ingen anledning till att inte integrera sig. Romer kommer inte och vill inte integreras, det är bara att fatta.

Men nu tror jag snart vi kommer få höra Ullenhag med visioner, snacka om integrering, vikten av hemspråksundervisning, och det är bara en tidsfråga innan tiggarna från Rumänien klassas som ”papperslösa”, vilket ger dem bättre tillgång till sjukvårdssystemet än svenskar. Deras barn ska ha rätt till skolgång, bostäder kan man ragga upp trots bostadsbrist, och kommunerna kommer tvingas att inkvartera dem.
Partipiskan viner ånyo. Du vet lille medborgare – du blir berikad av deras kultur. Anhöriginvandring är även att vänta.

Inga kommentarer: