onsdag 1 januari 2014

Lite om FSM och Sverige 2014


Som jag påtalade är gränsen vad som är religion ganska vag, och paraplyet ”religion” används för att försvara sig mot alla former av logik, fakta och sunt förnuft. Hänvisar man till något som har status religion ska alla typer av dumheter accepteras och må ej ifrågasättas.

Viktigt är här att fatta att det spelar föga roll hur många anhängare en religion har; är det man anför dumt och irrelevant är hänvisning till att det är ”religion” inget argument. Vidare är det så att svensk lag står över alla religioner, inkluderande svenska statskyrkan. Det är dock av relevans att kristendomen och svenska lagar har samexisterat i minst 1000 år vilket innebär att det är få konflikter mellan svenska kyrkans värderingsgrunder och svensk lag. Den senaste av mig kända konflikten mellan svenska kyrkan och lagstiftningen, var debatten om kvinnopräster för sådär 40 år sedan. För Er som inte var med när det begav sig kan jag berätta att det föga hjälpte för svenska präster att hänvisa till sin tro eller bibeln, det var acceptans eller avsked på grått papper som gällde. Detta eftersom politikerna enkelt och med nya lagar kunde anföra jämställdhet och den tidsanda som då rådde med militanta kvinnorättsorganisationer.

När det begav sig fanns det några få tusen muslimer i landet och de utgjorde varken ett hot eller något annat mot svensk kultur, etik eller lagstiftning. Man lät dem helt enkelt hållas och hålla på med det de gjorde under skyddsparaplyet religion. Att de hade en vidrig kvinnosyn och inte åt fläskkött betraktades mest som lite udda och det fanns förhoppningar om att de skulle acklimatiseras eller sekulariseras. Så skedde nu inte och den sanslösa invandringen tog sin början för sådär 10 år sedan, allt i skuggan av allt fler rena terroristattacker och som ett resultat av dessa krav i synnerhet på begränsning av personlig integritet och samarbete mellan västländer att samköra databaser och övervaka medborgarna, allt givetvis för att förhindra terrorism och du vet ”har du bara rent mjöl i påsen…”, ett uttryck som är så korkat att argument är överflödiga.

Men en intressant sak hände 2005 som ifrågasatte alla dumheter som finns i religioner. Det rådde tydligen en debatt i Kansas om man skulle lära barnen Darwins utvecklingslära eller den som är beskriven i Gamla Testamentet i bibeln. Argumentet från bibelanhängarna hamnade på att ingen kan bevisa att Gud inte finns, och alltså är det legitimt att undervisa barnen i bibelns skapelseberättelse. Men vem kan bevisa att det inte finns en gud? Hela argumentationen föll alltså på att ingen kunde bevisa att det inte finns en gud, samtidigt som anhängarna inte heller kunde bevisa att det finns en gud.


Så 2005 skrev en herre ett brev till skolmyndigheten i Kansas, och hävdade att han var anhängare av Flygande Spaghetti Monstrets religion (FSM). Det kan man ju tycka är larvigt, men det belyser problematiken. Det åligger de som vill åberopa en religion (eller gud), att bevisa att denna har legitimitet. Det åligger inte kritikerna att bevisa att något inte finns. Jag vill minnas att någon strax därefter erbjöd en miljon dollar till den som kunde bevisa att Flygande spaghettimonstret inte finns.  Vi har alltså knutit ihop påsen och alla religioner faller på sin logik och legitimitet. Det duger inte med att hänvisa till någon flummig gud. Det duger inte till att hänvisa till gamla skrifter med konstiga kopplingar till någon gud man inte kan visa inte finns.


Visst, man kan tycka det är larvigt. Men hur naivt är det att tro att en bok skriven på 600-talet i arabvärlden ska gälla som lag och levnadsregler  i Sverige 2014? Hur naivt är det att vara svensk i Sverige 2014, och acceptera samt sanktionera dessa rena dumheter? Javisst, jag avser islam. Ta dig nu en funderare på hur främmande från ett modernt västerländskt samhälle denna s.k. religion de facto är.  Är det månne dags att fälla ner skyddsparaplyet "religion", och ifrågasätta baserat på kunskap, logik eller fakta eller ska vi fortsätta låta tillåta bygga moskéer, minareter, utbildning av imamer, kvinnoförtryck, könsstympningar av spädbarn och andra rena dumheter? Du kan ju välja själv vid valurnan.Men nu tycker ett antal miljoner att Flygande Spaghettimonstrets religion är bra, och man har syner, kan på olika larviga sätt bevisa att FSM finns, och eftersom ingen kan bevisa att Flygande Spaghettimonstret inte finns är det alltså en religion. Detta är länken till hemsidan för anhängare av flygande Spaghettimonstrets religion.


Men missa nu inte FSM:s hemsida. Riktigt kul läsning på länken ovan.

Inga kommentarer: