måndag 20 januari 2014

Vart tog passen vägen?


Man är liksom lite trött på rikspolitikernas tugg om att kommunerna måste ”ta sitt ansvar”,”solidaritet”, ”ta större ansvar”, m.m. avseende att pressa ut ekonomisiska lycksökare i kommunerna. Enligt grundlagens första paragraf har kommunerna självbestämmande och borde alltså själva få bestämma hur många flyktingar de väljer, och kan ta emot. Men nu har man ratificerat en idiotlag som ger migrationsverket rätt att allokera ”flyktingar” efter deras behov. Man har alltså gjort en mycket allvarlig inskränkning i den kommunala demokratin och flyttat makten till ett statligt verk.

Konsekvenserna kommer bli mycket allvarliga. För det första när det gäller bostadsmarknaden; kommunerna kommer dra ner på bostadsbyggandet trots att vi redan idag har bostadsbrist. I de fall det finns bostäder som står tomma kommer man eventuellt riva dem. Anledningen är att det endast är brist på bostäder som idag kan hindra migrationsverket att allokera flyktingar till en kommun. För det andra kan vi räkna med att staten lär kapa ner på den rundliga ersättningen till kommunerna eftersom man med lagboken i handen kan tvinga ut dem. Det finns ingen anledning att som idag betala drygt 1.2 miljoner per ”ensamkommande flyktingbarn” och år för mottagande, när man kan peka med hela handen och lagboken i den andra. För det tredje, och i och med att kommunerna fattat att ”flyktingarna” inte är de utlovade vinstmaskinerna, utan kommer att kosta den kommunala budgeten massor, kommer man tvingas dra ner på kommunala verksamheter samt höja kommunalskatterna. Kanske kommer privata aktörer in på banan, när de kan tjäna en slant, precis som Bert Karlsson.

Men framtiden för kommunerna är minst sagt dyster, och vi väntar på att rikspolitikerna ska tysta Vellinge som ånyo och modigt nog går emot, just med hänvisning till bostäder. Tyvärr kommer det nog bli så att Ullenhag m.fl. behöver en syndabock och då ligger Vellinge bra till, mest baserat på ren historia från 2009 då Billström och Schlingmann lät den moderat partipiskan vina. Undertecknad anmälde detta till KU, men utan ett pip till svar eller åtgärd. KU är och var ju sammansatt av sjuklövern, så vem är förvånad?


Men låt mig berätta lösningen på hela detta problem, och hur det borde fungera enligt grundlagen. Under hösten frågar staten kommunerna om hur många flyktingar respektive kommun kan, vill och har möjlighet ta emot nästa år. Detta sammanställs och man anpassar invandringen och antalet ”flyktingar” baserat på detta och det blir det totala antalet flyktingar man tar emot i Sverige. Hur dessa sedan fördelas är en fråga om konflikthärdar och några andra parametrar. Bäst vore dock om man helt enkelt meddelade FN hur många riktiga flyktingar Sverige nästkommande år kan ta emot.

Sedan tar man emot dessa riktiga flyktingar; inga ekonomiska lycksökare, man har ingen acceptans för illegala invandare som på nysvenska kallas för ”papperslösa”, och baserat på var kommunerna lovat fördelar man de riktiga flyktingarna.
Så skulle det fungera i en demokrati med kommunalt självbestämmande som är stipulerat i Sveriges grundlag.


Men vi kan vidare notera att man delar ut svenska medborgarskap och pass baserat regler som är minst sagt vaga, man behöver inte kunna ett ord svenska för att bli svensk medborgare, och en viss tids vistelse i landet räcker gott.

Förra året försvann liksom 60.000 ”svenska” pass, och de borttappades eller Gud vet vad. Tja, inte ens han, men kanske Ullenhag. Mycket sannolikt till förmån för människosmugglare som hittar ”lookalike” i MENA-länder, och kräver dessa på drygt 100.000kr för att smuggla dem till landet som flyter av mjölk och försörjning.

Men låt mig avsluta med ett citat av Ullenhag. Jag vet inte varför jag får uppstötningar när jag läser sådana här uttalanden men så är det, så läs och njut;

Situationen på anläggningsboendena är ansträngd och det försvårar integrationen när 10 000 människor väntar på kommunplacering. Fler kommuner måste ta ett större ansvar och samordnarna ska bidra till att stödja kommuner i mottagandet av nyanlända, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Inga kommentarer: