söndag 19 januari 2014

Om medias rapportering


Det är lite sorgligt hur media avsiktligt förvrider sanningen. Detta är vad SvD skrev (länk) om att Ekeroth i en version som är senast uppdaterad morgonen efter incidenten:

 Kent Ekeroth (SD) utslängd från krog
Riksdagsmannen Kent Ekeroth (SD), som tidigare tog timeout efter den så kallade järnrörsskandalen, har nu på nytt varit inblandad i bråk i nattlivet. Under fredagskvällen tvingades han lämna en krog i centrala Stockholm.
Det är alltså själva rubriksättningen. Den ger alltså intrycket Ekeroth ånyo ”ställt till det”, på något sätt skämt ut sig och blivit utslängd från en krog i Stockholm. Läser man lite noggrannare det man sedan skriver handlar det om att Ekeroth avvisats från en krog och att det finns olika versioner. Hur rubriksättarna får till ordet ”bråk” är alltså en gåta. Klart är dock att rubriken avser smutskasta Ekeroth vilket är helt ogrundat.
Det sistnämnda har uppdagats i och med att SÄPO med två personer och nu har lämnat saken till åklagare.

Men det intressanta är vad lagen säger och detta är ett citat av brottsbalken; ”9 § En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.
Detta innebär att näringsidkare kan neka personer med politiska åsikter som inte passar servering, eller avvisa dem från sina lokaler. Diskrimineringslagen har liknande formulering, men då har man med funktionshinder och sexuell läggning. Den enda applicerbara text men kan lägga på detta är ”trosuppfattning”, men det kan man svårligen anse att det rör sig om när det gäller politiska åsikter.
Nu ska vi komma ihåg att juridik inte är konsten att ha rätt – det är konsten att få rätt. Skillnaden mellan verklighet, logik, sanningen och vad som de facto står i lagboken. Tyvärr finns sådana skillnader och lagen kommer alltid ha en viss eftersläpning, och man försöker täppa till hål som uppdagas. Detta är ett sådant hål och eftersom det nu finns sju partier i riksdagen som säkert ler i mjugg när domslutet kommer eller åklagaren beslutar att inte åtala, har de inte heller någon anledning att ändra lagen.
Vi pratar alltså om en representant för svenska folket i form av en riksdagsman. Enligt lagen har alltså denne näringsidkare i sin rätt att avvisa honom baserat på politisk åsikt, eftersom detta inte nämns i lagen.
Nu sitter alltså Ekeroth i en sax. Det enda han kan göra är att väcka civilt åtal mot näringsidkaren för att denne påstått att han förolämpat en kvinnlig gäst. Vi ska då veta att detta kommer att kosta några hundratusen för Ekeroth, och det hänger på att SÄPO hört vartenda ord som yttrades av Ekeroth under kvällen. Annars kommer det att bli friande dom.

Baserat på vad man lärt sig om svensk lagstiftning har Ekeroth inget att vinna. 

Som sagt, juridik är inte konsten att ha rätt, det är konsten att få rätt.

Hade jag haft en korvmoj, hade jag nog satt upp ett stort anslag i rutan; ”Här är bara SD- sympatisörer välkomna kunder. Ni andra kan käka någon annanstans eller vara hungriga.”. Problemet är bara att vissa partier skulle kunna åberopa sin partitillhörighet som rent ”funktionshinder”, i akut brist på små grå, och då skulle man kunna bli åtalad för diskriminering.

2 kommentarer:

Edward Ulfertz sa...

Hur lång tid tror du det hade gått innan din korvmoj hade blivit nerbränd?
Jag gissar på mindre än tre minuter.

Ulmerkotten sa...

Det skulle då inte vara åtalbart som agg, emedan brandåstiftningen skulle vara mordbrand.