söndag 5 januari 2014

Vart är skolan på väg?


DN rapporterar idag att det råder stor brist på lärare, (länk) och då i synnerhet när det gäller NO-ämnen. Vem är överraskad? I alla fall inte jag. Man kan ju börja på att titta på vad en lärare tjänar, vilket man hittar på denna länk
Vi finner alltså att en person som jobbat som lärare i nästan 9år i snitt har en lön på under 26.000kr. Om man mot den bakgrunden förutsätter att man vill anställa en person som har flerårig eftergymnasial utbildning, sedan gått på lärarhögskolan samt dragit på sig studieskulder, är det inte på något sätt konstigt att ingen vill bli lärare.

Tittar man även (och bara som jämförelse) på genomsnittslönen för städare, ligger den på 18.300kr om man tittar i samma statistik.
Jag vet inte hur lång tid det tar att utbilda sig till lärare, men säg 5 år efter gymnasiet. Det betyder alltså att om en person börjar direkt efter gymnasiet som städare och jobbar 5 år som detta har personen tjänat 1.1 miljoner under tidsperioden.  För att nu räkna ut när det skulle löna sig att utbilda sig till lärare i st.f. att jobba som städare kan vi konstatera att skillnaden är 7700 kronor, och då skulle det ta ca 12 år för denna ekvation att gå ihop. Den tar dock inte hänsyn till eventuella studieskulder samt progressiviteten i skatteskalorna. Så mellan 15 och 20 år är nog inget överbud, innan det lönar sig att utbilda sig till lärare i st.f. att börja som städare direkt efter gymnasiet.

Sedan var det arbetsmiljö; jag kan svårligen tänka mig något otacksammare yrke än att vara lärare.  Slitna lokaler, museal utrustning samt en anorektisk budget per elev. Ovanpå det har vi besparingskrav på skolorna från BUN, och en rektor som försöker göra det bästa av situationen. Karriärmöjligheter eller större löneökningar kan du glömma som lärare. Däremot kommer du säkert råka ut för otacksamma elever och föräldrar, något idiotiskt datorsystem för uppföljning av elevernas kunskaper, samt larviga utvecklingssamtal. Fortbildning, utbildning eller några som helst löneförmåner kan du glömma.

Så baserat på detta frågar vi oss varför ingen vill utbilda sig till lärare? Eller vi kanske ska fråga oss hur det egentligen kommer sig att en enda kotte utbildar sig till lärare?

För ganska precis 1 år sedan hade vi en rensning där jag jobbar på gamla analysapparater. Så eftersom jag visste hur illa det är i våra skolor, fixade jag så den lokala grundskolans högstadium fick en massa saker. En av sakerna var en utrustning som ny kostar ca 500KSEK. Skolan hade knappt plats för denna utrustning, men man lyckades dock stuva in den i ett apparatrum. Min tanke med detta var att eleverna kanske skulle fatta att kemi inte är ett tråkigt ämne där man tittar på reaktioner och färger i provrör, utan ett högteknologiskt ämne med apparater, fysik och matematik.

Ett halvår senare fick jag ett telefonsamtal från en kemilärare på ett närliggande gymnasium. Hon berättade att de hade apparaten, men nu skulle hon bli uppsagd och då var det ingen som hade en aning om vad apparaten gjorde eller hur man hanterade den. Hon hade jobbat med en likadan på universitetet under sin utbildning, men hon undrade vad hon skulle göra. Jag rekommenderade henne att donera apparaten till något universitet eller kasta den i en container. Det sistnämnda eftersom det verkar som man sänkt nivån på lärare och utbildning till rena läroplansslavar. Att fokusera på kunskap eller modern teknik var alltså helt främmande kunde jag bara konstatera. Jag vet nu inte var apparaten finns, och vid ett flertal tillfällen har vi skänkt likadana via SIDA till universitet i Afrika, där de emottages med tacksamhet.

Så nu har vi svenska politiker som undrar varför svenska resultat i PISA-studierna totaldyker. Björklund orerar om visioner, men problemställningen är att lärare är idag en kommunal sak inte statlig, och han har inget som helst mandat att påverka löner.  Den borgerliga regeringen har haft drygt sju år på sig att styra upp detta, och allt man åstadkommit är ”socioekonomiskt stöd”, till ”utsatta områden”, eller dela ut surfplattor, som en form av konstgjord andning, till problemet med den ohämmade invandringen. Björklund har ett stort ansvar och har man inte löst ett problem på drygt sju år, kan ju du gå till valurnan i förhoppningen att han under nästkommande valperiod, och rösta på folkpartiet, ett parti som snart har 4%-snaran runt halsen precis som KD och C. En röst på folkpartiet är en röst på en politisk amöba som anpassar sin politik till omgivningen och inte har några som helst åsikter eller politiskt program eller idealism. Ett forum för de som känner sig piskade till valurnan men vet inte vad de ska rösta på. Inga kommentarer: