måndag 19 januari 2015

70-tals flumpolitik igen

För någon dag sedan skrev en Örebropolitiker att man skulle hjälpa de som hade varit utomlands och krigat för islam med jobb och stöd.
Så vi tar det från början för att få någon form av logik. Det kommer alltså s.k. flyktingar till detta land, minst 90% av de som kommer hit är inte flyktingar utan bara ekonomiska lycksökare för sig och sina släktingar. Väl här, blir de försörjda och har olika typer av stöd och undervisningar samt särbehandlingar för att det är så synd om dem. Sedan baserat på tiden en person varit här delar man ut svenska medborgarskap. Inte baserat på om personen vill bli svensk, vet ett dyft om landet eller kan prata svenska.
När sedan personer reser tillbaka till den region han flytt från för att kriga med en olaglig terroristorganisation, är det alltså synd om personen och ska ha hjälp och stöd i detta land. Om personen överlever och kommer tillbaka till Sverige måste vi hjälpa denne. Det är logiken Örebropolitikern drar upp och nu tydligen Mona Sahlin instämmer i.
Vad är detta för komplett vansinne? Ingen sunt tänkande människa kan väl instämma i detta. Ok, här kommer ett antal punkter för att komma till tals med hela problemet:
  • Kommer man hit och inte är flykting ska man skickas tillbaka. Redan där har vi minskat invandringen med runt 90%.
  • Vi har tagit emot betydligt fler riktiga flyktingar än alla andra länder i EU de senaste åren (kvotflyktingar). Som en del av EU och att vi har gigantiska problem med den invandring vi har och har haft kan vi minska ner även kvotflyktingarna med hänvisning just till EU.
  • All form av anhöriginvandring måste upphöra. Om en person kommer hit ska det inte innebära att hela släkten får komma hit.
  • Den som inte integreras i svenska samhället ska inte få svenskt medborgarskap. Medborgarskapet ska baseras på tid, kunskap i svenska språket, kunskap om Sverige samt att personen inte begått brott.
  • Den som reser tillbaka till området personen har flytt från må ej bemöda sig om svenskt medborgarskap.
  • Den som reser tillbaka området denne flytt från och deltar i krigsaktivitet berövas svenskt medborgarskap, eller mister PUT om sådant utdelats.
  • Den som återvänder från krigszon för att ha deltagit i krigsaktivitet på sida som klassats som terroristorganisation ska berövas medborgarskap, ställas inför domstol och efter avtjänat straff (för terroristverksamhet), förpassas ur landet.
Men man kan ju läsa att vi ska hjälpa stackars IS-krigare som kommer tillbaka. Säkert har de traumatiska upplevelser och har blivit lurade. Jag skiter i vilket och båda. IS är en ren terrororganisation och de åker till dem ska inte belönas, utan straffas. Det är inte en fråga för kommunerna hur detta ska hanteras; det är en rent juridisk och polisiär sak. I den mån man inte kan döma personer som begått brott utomlands finns det en internationell domstol i Haag.
Men en sak är solklar; den som kommit hit och sökt asyl som flykting, men sedan reser tillbaka till krigszonen för att delta i en terrororganisations verksamhet och brott ska berövas sitt svenska medborgarskap då sådant fåtts på felaktiga grunder.
Vi kan ju fråga oss hur mjäkpolitikens fortsättning är i bästa 70-talsflumanda. Det var tiden då det inte fanns brottslingar och i själva verket hade de stackarna bara hamnat lite snett, fått för små och mjuka julklappar, för lite julgran, men om man bara vårdade och hjälpte dem tillräckligt mycket skulle de bli goda medborgare. De stackarna skulle få studera vad de ville och kvoteras in.

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Jag lever hellre ett liv på knä än står upp och råkar förarga en muslim".

Tämligen färskt svenskt ordspråk

Ulmerkotten sa...

Haha. Underbart ordspråk och sant!

Man undrar ibland om inte Jan Björklund läserdenna blog. Jag såg denna artikel och tror det är tredje gången FP råkar komma på samma saker jag tagit upp här.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fp-utvisa-atervandande-terrorsvenskar/

Eller åxå vill de bara vara en mjukisvariant av SD...men att rösta med SD går inte men att komma med liknande förslag går jättebra.

Snart kommer Björklund på att det "visst spelar roll" hur stor invandring vi har och lägger förslag om detta I riksdagen.

Anonym sa...

Varför inte göra som engelsmännen har gjort?

http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN06820/deprivation-of-british-citizenship-and-withdrawal-of-passport-facilities

De vänder på hela saken och upprättar ingen katalog över godkända och icke godkända ageranden, de inser svårigheterna med en sådan uppräkning.

Istället lagfäster de att om någon anses agera mot Storbritanniens vitala intressen och utgör ett hot mot landet så kan man plocka medborgarskapet av personen ifråga och skicka den ur landet. Om någon erhållit sitt brittiska medborgarskap genom falska uppgifter är det dessutom så att personen kan bli av med medborgarskapet även om det skulle leda till att personen då blir statslös. (Detta är och kommer naturligtvis aldrig någonsin att bli aktuellt i Sverige då vi till skillnad från alla andra länder är en humanitär stormakt, förfarandet skulle kunna bedömas som benägenhet till ett slutet hjärta och därmed utgöra fullvärdig grund för åtal avseende värdegrundsavvikelse).

Frågan om indragande av medborgarskap blir i den brittiska varianten alltså en bedömningsfråga från fall till fall utifrån hur farlig personen de facto anses vara, inte att finna en lämplig punkt i en väl definierad katalog över icke godkända beteenden.