söndag 11 januari 2015

Kryptohistoria

Ett lite udda blogginlägg, denna gång helt opolitiskt...
 
Det har gjorts filmer om hur man knäckte Enigma och kodknäckarna i Bletchley Park, och då i synnerhet Alan Turing hyllas för vad de gjorde. Visst var de duktiga kodknäckare, men de som i själva verket kom på hur Enigma skulle knäckas var polackerna och Mariam Rejewski. Före kriget kallade polackerna till ett möte där man förevisade för bl.a. engelsmännen hur man kunde läsa och dekryptera Enigma, och två veckor innan polackerna blev angripna smugglades en kopia av Enigma från Polen till England. Det engelsmännen gjorde var alltså bara att utveckla och förfina de principer polackerna hade kommit på. Vidare jobbade man sig runt problem när tyskarna ändrade saker som t.ex. att ha fler rotorer i Enigma. Polackerna låg alltså flera år före övriga länder när det gällde att dekryptera Enigma när kriget bröt ut, detta förbises nästan alltid och engelsmännen har tagit på sig hela äran för att ha knäckt Enigma.

Här i Sverige hade vi briljanta kodknäckare och förgrundsfiguren var Arne Beurling. Här hade vi ingen större anledning att bekymra oss om Enigma, emedan tyskarna för sin absolut hemligaste trafik använde en betydligt mer komplicerad maskin med beteckningen T52AB, och man avlyssnade trafiken i synnerhet på västkustkabeln mellan tyska UD och Oslo. Avlyssningen gick till Karlaplan 4 (kallades Karlbo) i Stockholm där man arbetade på att dekryptera alla meddelanden. Det var alltså tyskarnas absolut hemligaste trafik och man visste alltså t.ex. alla direkta order från Tyskland till Norge och placeringen av alla tyska fartyg samt trupper i Norge. Man kände i förväg till när tyskarna skulle angripa Sovjet, Operation Barbarossa och mycket annat. För att man ska fatta hur mycket mer komplicerad T52AB var än en Enigma kan man jämföra vikterna på dem. Enigma vägde runt 10kg, T52AB (Geheimschreiber eller G-Schreiber) vägde 180kg. Tyskarna själva använde en kort tid Enigma här i Sverige men den ansågs för osäker och ersattes av T52AB.

Alltså var Beurlings bedrift betydligt större än vad han någonsin krediterades för och vi här i Sverige kan kanske tacka honom för att vi aldrig drogs in i kriget, det kan vi aldrig veta. Men vad vi definitivt vet är att man vid alla förhandlingar med tyska diplomater och sändebud kände till alla order och förutsättningar. Genom att man visste dessa, spelade tyskarna med helt öppna kort utan att veta om det. Man kunde läsa Hitlers direkta order till nazisterna som då styrde det ockuperade Norge. Man kunde kartlägga tysk spionverksamhet i landet.

Allt var länge givetvis hemligstämplat men man kan med fördel läsa mer i en bok av Bengt Beckman (f.d. FRA-chef), med titeln ”Svenska kryptobedrifter”, så framstår med all tydlighet både att man historiskt varit mycket duktig på att kunna läsa andra länders kryptotrafik samt Arne Beurlings genialitet.

Att man knäckt Enigma fick stora konsekvenser i andra världskriget, men Enigma var en betydligt enklare maskin än den Beurling knäckte. Min slutsats är att Beurlings prestation är betydligt större än det Turing och de övriga på Bletchley Park gjorde även om det inte fick samma påverkan på kriget.

DN har idag
en artikel i ämnet, och man förklarar hur en Enigma fungerar. Nedan är det inre på en T52, och man kan ju jämföra komplexiteten mellan de två maskinerna.
 
 

Inga kommentarer: