onsdag 28 januari 2015

Man blir trött på Björklund

Nu börjar alltså de andra partierna i riksdagen tulla på sin politik man sedan tidigare fört. Dels för att man inser den vansinniga migrationspolitiken, men som i folkpartiets fall även för att man känner 4%-snaran dras åt runt halsen. . Men det man kommer med gör man givetvis försiktigt och Björklund kommer med något förslag om försörjningskrav som man kan se på denna länk. Vad Maria Ferm tycker om Björklunds utspel, och vad katten skiter hamnar för mig i samma påse.
Som han själv nämner skulle alltså ett försörjningskrav införts för några år sedan men man har så många undantag att det inte fungerar i praktiken. Så vad Björklund säger är att man ska införa ett redan infört förslag som uppenbarligen inte fungerar ens enligt honom själv.
Men låt oss nu ponera att det skulle börja fungera och man skulle börja tillämpa det. Alltså, att man har ett direkt krav på att bara de invandrare som kan försörja sig, får ta hit sina anhöriga. Vad är konsekvensen? Givetvis att man tar vilka jobb som helst, oavsett hur underbetalda de är för att få ta hit sina släktingar. På detta sätt kan man då hävda att man kan försörja sig.
Men nu har vi två stora problem; det första är att det kommer leda till rena lönedumpningar i synnerhet när det gäller okvalificerad arbetskraft. Varför anställa en svensk för betydligt högre kostnad än en ”flykting” som kan göra samma jobb? Ovanpå detta finns ju fortfarande ”instegsjobb”, vilket innebär att staten betalar en stor del av ”flyktingars” lön (80%). Vidare är det givetvis ett förslag som uppmanar till olika olagliga sätt att komma över pengar för att klara sig. Kan man visa att man kan leva på en svältlön, och sedan på olagliga sätt skaffa mer pengar som aldrig redovisas, kan man få ta hit sina anhöriga. En uppmaning till svartjobb eller andra olagliga saker som ger pengar alltså.
Det andra är att vi redan har en hög arbetslöshet, och Björklunds förslag kommer att leda till rena lönedumpningar eller frysta löner inom de sektorer som berörs. Givetvis är det så att man på olika mer eller mindre fiffiga sätt redan döljer arbetslöshet med instegsjobb, praktikplatser eller utbildningar. Men det enkla faktumet r att det inte finns jobb och Sverige är idag ett rent låglöneland. Med Björklunds förslag kommer lönespridningen öka och lönerna kommer att sjunka eftersom konkurrensen blir hårdare om varje arbete som erbjuds, i synnerhet de som det krävs mindre kompetens/utbildning för. Jag kanske är tjatig, men det är faktiskt så att politikerna skapar inga arbeten. Arbetens skapas utifrån at det finns ett behov av ett arbete utförs och att någon är villig att betala för detta arbete.

Nu har alltså Björklund som 8 år som utbildningsminister sett till att svenska elevers resultat i skolorna totaldykt. Det var hans ansvar och hans misstag. Vi har alltså 100-tusentals ungdomar som gått ut med dåliga kunskaper från svenska skolor, som enligt honom nu ska försöka få ett jobb i konkurrens med hitresta ekonomiska lycksökare som kallas flyktingar. Kanske vill de svenska ungdomarna flytta från sina föräldrar och bilda familj? Javisst ja! Det råder akut bostadsbrist i landet där ”flyktingar” alltid har högre prioritet än de svenskar som behöver bostad. Vad är väntetiden på en bostad för en svensk kille eller tjej på den kommunala bostadsförmedlingen i Stockholm? Med den politik som förs betvivlar jag att en svensk kille eller tjej som står i denna kö och vill flytta från sina föräldrar kommer att få en lägenhet före pensionsålder.
Sorry Björklund. Du har förstört svensk skola och utbildning. Du har medverkat till den sanslösa migrationspolitiken, och nu försöker du rädda folkpartiet. Du är inte trovärdig, det är dumheter och ren populism. Det senaste förslaget är lika korkat som verklighetsfrämmande och kan bara skada det svenska samhället. Sätt korken på migrationsflaskan till at börja med, sedan kan kan man diskutera hur problemen ska lösas.

Inga kommentarer: