lördag 31 januari 2015

Historiskt arv

För en gångs skull håller jag med en socialdemokrat. Det gäller kranierna som KI har, bl.a. från Nya Zeeland. Till skillnad från Bambi (Alice Bah-Kuhnke), tycker forskningsministern Helene Hellmark Knutsson (s), att man ska lära av begångna misttag och inte försöka dölja dem (länk) .
Alla begår misstag den saken är helt klar, och mänskligheten har vi massor av tillfällen begått misstag. Ju mer vi försöker glömma eller dölja begångna misstag ju större är risken att misstagen upprepas.
Det är ett rent faktum att man under århundraden varit rasistisk, i synnerhet på 1900-talets tidigare hälft. Det var fakta och vetenskap, och just socialdemokraterna har ett mycket mörkt förflutet som rasister. Men det var helt enkelt så att man visste att rasism och rasbiologi var en accepterade vetenskaper. Just här i Sverige hade vi Rasbiologiska Institutet där Herman Lundborg huserade och proklamerade vilka folkraser som var mindervärdiga och borde utrotas. Man steriliserade runt 60 tusen människor i detta land baserat på just rasbiologi, och lagen om tvångssteriliseringar gällde fram till 1975. En kvinna som inte var villig att ta hand om sitt barn, alltså ville ha abort, steriliserades i samband med aborten. Detta var regel och lag till 1975. Samerna betraktades som en mindervärdig folkras, och det vore mycket intressant att få reda på vilka order läkarna i norra Sverige hade beträffande dessa för runt 70 år sedan. Idag finns knappt några samer kvar och jag håller för sannolikt att man på olika sätt steriliserade samerna för att utrota dem på lång sikt.

Idag har vi andra insikter, men vi måste lära av alla dessa misstag. Kanske vi begår misstag idag, det vet vi inget om, men om vi inte tänker och handlar baserat på misstag våra förfäder begick är risken stor att misstagen återupprepas.
Det finns alltså ingen som helst anledning att försöka dölja hemskheter och misstag. Tvärtom, att känna till dem, ta beslut baserat på kunskapen och att föra denna kunskap vidare till våra barn är en del av vårt ansvar.
Lite symptomatiskt är dock att man vill förneka den rena rasism som förekom i detta land, och utplåna eller inte lära våra barn att historien är full av misstag och vilka de är. Vi begår sannolikt stora misstag idag, och i framtiden kommer denna princip att gälla d.v.s. att man måste basera sina beslut på logiskt tänkande, det man vet och de misstag som man själv har begått samt historiska misstag begångna.
Det finns ingen anledning att förneka att nazisterna var rasister, eller att förneka förintelsen eller förintelseläger. Tvärtom, vi måste lära våra barn att detta förekom. Likaså när det gäller Stalins och Maos utresningar mot oliktänkande.
Men en intressant aspekt är Astrid Lindgrens böcker, Disneyfilmen på julafton, och serien Tintin i Afrika. Det är alltså material för barn. I fallet om Pippi Långstrump vars far var negerkung, Disneyfilmen med den lilla mörkhyade dockan, och Tintin som spränger en noshörning med dynamit och det finns teckningar som förlöjligar mörkhyade, uppstår ett intressant problem. I den mån sådant material ses av barn, vilket det är avsett för är det olämpligt. Men däremot är det av rent historiskt värde för vuxna eftersom detta var naturligt och som det var när det begav sig. Rasism var inget konstigt alls utan fullt accepterat fakta och givetvis ett sätt att föra denna ”kunskap” som det var då till barn. Man kan även notera att Karl-Bertils julsaga innehåller några scener med hakkorsflaggor.
Hanteringen och visningen av sådant material måste alltså vägas mot dess rent historiska värde, men det finns ingen som helst anledning att censurera det. Pippi Långstrumps far var negerkung, eller inget alls. Den mörkhyade dockan ska vara med på julafton om filmen ska visas, och serien Tintin i Kongo kan och bör läsas i sin helhet men bara av vuxna, det är inget utbildningsmaterial för barn.
Det tjänar ingen att förneka eller förbjuda historiska fakta. Vi han spränga Auschwitz och inte berätta för våra barn vad som hände där och varför. Den dag vi gör det finns risken att våra barn just blir rasister och…

Inga kommentarer: