söndag 25 januari 2015

Tiggeriet

Sverige har blivit hela världens socialbyrå där politikerna kan spendera medborgarnas surt förvärvade pengar på alla de anser det är synd om. Man vill sedan med olika artiklar i media blåsa upp hur synd det är om de som rest hit för att tigga, uppenbarligen för att väcka medlidande. Slutsatsen blir att det är legat att på olika sätt allokera pengar till tiggare för att de inte ska frysa eller få tak över huvudet.

Men om vi backar bandet lite är det givetvis så att det finns massor med människor i världen som svälter ihjäl. De syns inte, de finns inte eftersom vi inte känner till var och när de lider och det är inget för media. Tvärtom, våra politiker tar pengar från biståndet t.ex. till rena flyktingläger i konflikters närområden för att kunna finansiera den migrationspolitik man för och betala iPhones och märkeskläder till de ekonomiska lycksökare som lyckats smuggla sig hit. Och givetvis alla deras anhöriga åxå.

Men utvidgningen av EU har blivit något med egenvärde. Man har alltså olika länder med helt olika bakgrunder, värderingar och religioner som medlemsländer. Eftersom nu kärnan av EU består av relativt rika västerländer som har hög levnadsstandard har det givets blivit ett mål för länder i Europa att komma in i EU och på så sätt få en del av kakan. Länder som inte har något att vinna på att gå med i EU stannar utanför som Norge och Schweiz. De som däremot tjänar på att gå med, ansöker givetvis om medlemskap. Vi i Sverige betalar alltså runt
40 miljarderper år till EU och får tillbaka 10. Dessutom dyvlas vi på en massa dumheter som ”EU-beslut”, och ovanpå detta s.k. migranter som vill ha pengar snart i vartenda gathörn. De öppna gränserna inom EU legaliserar att de kommer hit i första läget och sedan kan man inte avhysa dem.

Man kan ju då tycka att EU som orsakat detta problem borde ta hand om dessa personer, men icke så. Man har alltså ett problem i Rumänien som vi, genom att vara med i EU, ska ta hand om. Men nu är det även så att
Rumänien får runt 40miljoner av EU. Det behövs alltså inte mycket logik för att vi som svenskar ska med all rätt kunna skeppa tillbaka alla tiggare till Rumänien med gott samvete.
Det första steget är givetvis att förbjuda tiggeri för personer som inte har svenskt medborgarskap.
Men vad gör då de svenska politikerna? Inget, och menar att man måste tycka synd om tiggarna (länk). Man anslår pengar av skattemedel för att de ska få det bättre. Det behövs inte mycket logik för att fatta att detta orsakar en ökad tillströmning av just tiggare, och problemet blir alltså bara större. Sedan har vi en ond cirkel som ren följd av detta; det blir fler personer att tycka synd om och mer pengar allokeras för att hjälpa dem. Allt resulterar givetvis i att allt fler kommer hit och cirkeln är sluten. Sannolikt kommer man börja svamla med mantrat ”integrering” som alltid, trots att vi har skyhöga skatter, bostadsbrist och hög arbetslöshet. Kanske kommer man skylla på andra lander som klokt nog förbjudit tiggeri.
Slutligen kan man fråga sig vad det heliga EU-medlemskapet har fört med sig? EU-avgiften är alltså i samma nivå som vad hela svenska försvaret kostar. Vi har pådyvlats en massa dumheter baserade på majoritetsbeslut i EU och kan inte stoppa tiggarna redan vid gränserna, eller kasta ut dem till det eller de länder de kommer ifrån och har medborgarskap i.
Som jag ser det är hela EU en stor nitlott för i synnerhet Sverige. Eller kanske någon kan tala om för mig varför vi är med i EU?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Utdrag ur lokala ordningsföreskrifter för Stockholm:


**********************************

14 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.


27 §


Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § första stycket, 15-18 §§ och 20-25 §§ döms till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

************************

Frågor på det?

Ulmerkotten sa...

Ok, men det betyder alltså att tiggeri "per se" är förbjudet i Stockholm eftersom det är "bössor eller liknande". Skitbra! Men vad är skillnaden mellan "ordningsföreskrifter" och lagtext?
Alltså, man kan ju dömas enligt 3 kap. 22§ så vad är skillnaden?

Men städerna är ju fulla av tiggare...har polisen order att se mellan fingrarna eller?

Anonym sa...

Ingen bryr sig och skälet är nog att ett agerande enligt lag vore "rasistiskt" eftersom det handlar om fattiga och efterblivna som begår brott.

Dessa egenskaper ger ett permanent frikort i det svenska samhället. Media, politiker och polis blundar kollektivt.