torsdag 10 mars 2016

Eliasson - skala räkor med boxhandskar

Jag läste idag en mycket deprimerande artikel som en polis hade skrivit. Man har ju länge fattat att de små enskilda poliserna sitter i någon sjuk sax mellan sina chefer och medborgarnas förtroende, omorganisationer, taskiga löner och dålig arbetsmiljö.
Tänk dig en typisk vardagshändelse som svensk. Då ertappas för att ha kört några ynka km/h för fort mot vad några muppar spikat upp på skyltar. Polisen ertappar dig med detta ”allvarliga” brott trots att egentligen inte ett dyft hänt. Ingen har blivit skadad, inget har skadats och boten som utdelas är alltså bara dig och andra till varnagel för att ”om man kör fortare än vad som står på skylarna kanske det kan inträffa en olycka”. Men faktum kvarstår, när du ertappats har inget hänt, och det hjälper inte vad du anför till ditt försvar. Polisen är utkommenderad för att kolla att ingen kör ”för fort” samt att kolla att du har bilbältet på dig lille medborgare.
Ok, givetvis är det då nära till hands om man blir ertappad för dessa ”allvarliga” brott att ge sig på polisen. En klassiker är ”har du inget bättre för dig – stick och jaga riktiga brottslingar.”
Men låt oss nu även ponera att du drabbas av inbrott i ditt hem eller får din bil stulen. Polisen lär inte röra en fena och chansen att de kommer att gripa tjuven eller att du får tillbaka det stulna är lägre än att finna en oskuld på BB. Eller som polisinspektören skriver i artikeln ”vi utreder inte längre brott”, det gäller bara att lägga ner allt med minsta möjliga kostnad och tid. Uppenbarligen är det vidare så att man har order om att dölja invandringsrelaterad brottslighet av rent politiska skäl.
Så vad är slutsatsen? Kanske medborgargarden…eller skyhöga försäkringspremier som garanterar kompensation. Tilltron till polisen kommer snart bli i det närmaste noll, och de kommer att betraktas som någon form av Securitaspersonal som på sin höjd som genom sin blotta närvaro kanske kan förhindra brott. Utredning av brott finns alltså inte, ej heller att ta fast brottslingar om man inte som av en ren tillfällighet råkar ertappa dem när brottet begås.
Men observera; detta är alltså inte den enskilde polismannens skuld, utan ett rent systemfel från politiker och rikspolischefen. Den sistnämnda borde i min bok förpassas till en tjänst där han får skala räkor med boxhandskar, och med polisassistents timliga ersättning.
Detta är sannolikt lika tröstlöst som en normal polis upplever sitt arbete. Eller varför inte medborgarnas förhoppning att få väl skalade räkor på bordet av de räkor Eliasson skalat med boxhandskar?

Inga kommentarer: