tisdag 22 mars 2016

Media och myndigheter döljer

Det är en debatt om att Lena Adelsohn Liljeroht tillstått att man döljer problemen med invandringen. Vi som varit aktiva på nätet vet att detta är fallet, och att idag försöka förneka att så är fallet är i det närmaste larvigt. Om någon vill ifrågasätta detta är det bara att presentera vad invandringen kostar, samt lägga fram siffror som visar att det inte råder någon överrepresentation när det gäller personer när det gäller kriminalitet och den del som då handlar om sexualbrott är synnerligen intressant. Tack på förhand!
Man kan snart inte öppna en tidning som inte berättar om hur illa flyktingarna har det. Man gör banala kopplingar till riktiga krigsflyktingar, man drar success stories, och berättar om att vi haft invandring i alla tider som berikat landet. Det finns snart inte en tidning som inte paddlar med på detta och stöd, hjälp och utbildning tillhandahålls till utanförskapsområden. Du vet, områden där polisen knappt törs åka till, man kommer kräva att få automatvapen och räddningspersonal måste vara eskorterade. Mord och sprängdåd är idag vardagsmat, och knappt värda att ens utreda. Lärarna ska få högre löner än i vanliga skolor i dessa utanförskapsområden, eftersom resultaten störtdyker, trots att dessa skolor redan får ”socioekonomiskt stöd”.
Man kan ju ganska cyniskt säga att landet destabiliseras. Vi har inget försvar, vi kan läsa om poliser som uppgivet berättar om sitt arbete och den ersättning de får monetärt. En gång i tiden var jag värnpliktig soldat, visst, vi hade gammal skitutrustning redan då, men nog faen hade man försvarat landet med vapen i hand. Idag finns inget. Alltså inget att försvara, inget försvar, och ett samhälle med stora svårigheter.
Men det är inte bara medierna som avsiktligt döljer problemen med invandringen genom att inte rapportera om de problem den för med sig, eller utlämna alla detaljer som gör att man kan koppla t.ex. brott till etnicitet, det gör även myndigheterna. I fallet polisen har det gått så långt att det är viktigare att inte berätta en persons hudfärg än att få fast brottslingen. Andra exempel är alla nysvenska ord som tankesmedjan för politiskt korrekt språk kommer med, jag har givit ett antal exempel på detta tidigare. Vidare är straffen för vissa brott löjligt låga och det ens blir något straff. Ingen statistik finns när det gäller kopplingar mellan etnicitet och brott, alltså den som BRÅ förde till dess man uppenbarligen fick order om att sluta. För några dagar sedan svarade Ygeman på en interpellation från Ekeroth i vilken det med all tydlighet framgick att det vara viktigare att kvotera in mindre lämpade personer, med genusskygglappar och etniska bevekelsegrunder till brandförsvaret, än att bekämpa bränder.
Det finns nog hur många exempel som helst på detta, acceptanskriterierna till försvaret, eller polisen inkluderade.

Men helt i linje med detta är givetvis att smutskasta alternativa informationskanaler som Avpixlat eller Fria Tider. Media har ju historiskt sett haft monopol på att tala om vad medborgarna ska tycka och tänka, med en liten variation baserat på politisk tillhörighet. Med internet har man inte längre detta monopol, och korthuset håller på att rasa då några få personer tillhandahåller kompletterande information. Givetvis är det så att dessa siter har nyheter baserat på vad man anser gängse media inte berättar och relaterat till invandringen. Men vad är problemet? Det gör dem inte rasistiska, högerextrema eller främlingsfientliga.
De är helt enkelt komplement till den information myndigheterna vill att du ska få. Dock utan presstöd som utdelas baserat på hur politiskt korrekt en tidskrift varit det senaste året. Avpixlat och Fria Tider, göre sig ej besvär att söka dock. Men i ett land som ska kunna hävda att man har demokrati är siter som dessa oerhört viktiga.

Inga kommentarer: