lördag 19 mars 2016

Snart - spionprogram i din dator

Jag blir orolig varenda gång snack om näthat och näthot kommer upp (länk). Visst är det så att det finns dumgökar på nätet som häver ur sig dumheter, eller publicerar saker som är olagliga. Det är internet, ett helt öppet forum som betyder allt mer för oss människor. Det är inget som går att kontrollera eller styra med olika lagar eller regler. Om man inte vill skapa ett totalitärt samhälle av samma modell som Nordkorea, där myndigheterna har monopol på de åsikter som man både kan och får komma åt från t.ex. andra länder, men även på informationsutbytet mellan medborgarna.
Vidare måste man fatta att det inte finns opartisk information, fakta, eller objektivitet. Allt vi tar del av är eller kan vara vinklat eller selekterat för att ge oss den bild man vill skapa, alltså en form av påverkan. Det är alltså viktigt att fatta att det man berättar är propaganda, men lika mycket det man inte berättar.

Så Morgan Johansson snackar om hot och kränkningar? Men läser man punkterna som föreslås blir bilden en helt annan. Jag tror i själva verket att man är ute efter att kunna spåra personer och uppgifter via internet, helt enkelt genom (vilket är nästa steg), legalisera att det ska finnas små spionprogram i våra datorer som myndigheterna har tillgång till. Jag vill minnas att det snackades om sådana för inte så länge sedan.

Du vet lille medborgare; ”…det är inte dig vi är ute efter, om du bara har rent mjöl i påsen.”. Att snacka om att man ska ge sig på tillhandahållare av internationella anslagstavlor är bara nys, det kommer inte att fungera. Alltså återstår sedan bara spionprogram, när lagen inte visat sig fungera.
Vidare har jag ett problem med just ”hot och kränkningar”, det är ofta direkt subjektiva bedömningar och, som vi vet de senaste åren, direkt kopplat till vad politikerna anser. Vi kan ju ta ett exempel, det har funnits zigenare i detta land sedan 1500-talet. Tills för några år sedan hette det just zigenare, men då kom politikernas tankesmedja för nysvenska på att de skulle kallas för romer. Alltså är det idag näthat att kalla någon zigenare, enbart för att politikerna bestämt att detta ord ej får användas. Det finns massor med exempel, utlänning blev ”invandare”, neger blev ”mörkhyad”, som sedan blev ”färgad”, för att sedan inte bli något alls. Tiggare blev ”EU-migranter”, gruppsmugglade ungdomar heter ”ensamkommande flyktingbarn”.

Man försöker alltså avsiktligen påverka medborgarna i en viss riktning och på olika sätt det är helt uppenbart. Andra exempel är Pippi Långstrump vars far var ”negerkung”, eller den lilla svarta dockan på julafton, eller Tin-Tin i Kongo. Observera att jag inte ger någon som helst värdering, utan vill bara påtala att vi är hela tiden påverkade av avsiktlig propaganda.

Men propaganda är fult, och konststycket är att kalla det information, fakta, statistik eller utbildning, så att du lille medborgare tror att du skapar dig egna åsikter. Du betalar väl TV-licens?
Det är alltså mot denna bakgrund man ska ställa den proposition som är att vänta. Lille medborgare, om du inte håller dig inom det som är poliskt gångbart ska vi kunna spåra upp dig. Klarar vi inte det kommer vi ge oss på de företag som tillhandahållit ett program där du ocensurerat skrivit det politikerna inte gillar. Politikerna ska alltså i första läget bestämma vad som är mjöl, rent och påse. Sedan ha rätt att spåra dig, i framtiden via det lilla programmet alla svenskar måste ha i sin dator.
För dig som följer denna blogg, så kanske en kommentar jag fick under rubriken ”Skosnören” för någon dag sedan, där jag fick vissa epitet.
Som bloggare accepterade jag detta, eftersom det även belyser att nätet är nätet – det finns olika åsikter och knäppgökar. Hade dessa epitet som var avsiktligen negativa, tilldelats någon annan hade jag raderat, men jag anser att ger man sig in på nätet med blogg eller gör inlägg får man mothugg eller åsikter, det är smällar man får ta.

Slutligen har jag ett exempel på en hel rad av brott där rättssystemet står helt handlingsförlamat. En skandalblaska hyrde in en extremistgrupp som avsiktligen gjorde dataintrång i avsikt att avslöja personuppgifter, sedan letade blaskan upp personerna, gjorde hembesök och smygfilmade personerna utan deras vetskap i deras hem, publicerade filmerna på nätet och skrev stora rubriker och artiklar med lögner. Detta orsakade inget åtalbart, eftersom skandalblaskans åsikter var helt i linje med vad som är politiskt korrekt och gällande. Det åtal som nu är väckt mot skandalblaskan är ett
civilmål och bekostas av insamlade medel.

Så bäste herr Johansson, jag ger inte ett vitten för snacket om näthat. Det är bara ett sätt för dig och andra politiker att försöka få kontroll på den information och de åsikter du och andra politiskt korrekta vill att vi medborgare ska ha.

Inga kommentarer: