måndag 14 mars 2016

Fridolins gråsten

Nu har alltså Skolverket kommit fram till det alla visste, d.v.s. att ungdomar med invandrarbakgrund uppvisar sämre skolresultat och det är en direkt orsak till att resultaten i Pisastudierna dyker som en gråsten.
Men man ska även veta att de skolor som finns i s.k. utanförskapsområden får mycket mer pengar per elev, som man kallar det för socioekonomiskt stöd. Paradoxalt nog har man även hemspråksundervisning, samt tillåter segregation genom att de som kommer till detta land bosätter sig med personer med samma bakgrund med EBO. Alltså motverkar man integrering på detta sätt samtidigt som man kliar sig i huvudet och undrar varför skolresultaten dalar trots det socioekonomiska stödet.
Nu väntar vi bara på att Fridolin ska komma med några briljanta lösningar baserat på miljöpartiets vanliga tycka-synd-om flum. Jag tror det inte är helt fel gissat att han kommer med förslaget att eleverna ska ha rätt till undervisning på sitt hemspråk. Om man kan tillåta att barn ska ha rätt till hemspråksundervisning för att kunna prata med släktingar i fjärran länder, är steget inte långt till att tillåta undervisning på elevernas hemspråk. Man tillåter ju muslimska friskolor, så detta måste ju bli nästa steg, och givetvis ännu mera ”stöd”. En klassiker från miljömupparna.
När vi sedan har elever som bara pratar och förstår arabiska, är nästa steg att uppgradera det till ett officiellt språk i Sverige eftersom de som har arabiska som modersmål, har fått utbildning på arabiska, och vidare inte kan förstå svenska, måste kunna fylla i blanketter och annat. Som alla vet hastade man runt förra valet igenom en ändring i grundlagen där det står att Sverige är ett mångkulturellt land. Man behövde ett beslut före och ett beslut efter valet för att kunna ändra grundlagen. Touché.
Men hur ser situationen ut i skolorna? Den lilla erfarenhet jag har, ger vid hand att man har gamla usla lokaler, undervisningsmateriel som är i det närmaste antikt, konstant brist på pengar och lärarna har skamligt låga löner. Rektorer byts frekvent eftersom de hamnar mitt mellan lärarna, eleverna, föräldrarna och politikerna. Men skolorna är ju kommunernas ansvar…?
Alltså kommer alla påhitt Fridolin kommer med inom några dagar enbart belasta kommunernas budgetar. Något svammel kommer han garanterat med. Men han kan alltså hitta på vad han vill eftersom han eller staten inte behöver bekosta förslagen. Givetvis kommer man att anslå några symboliska belopp men grundproblemen kommer att kvarstå. Dessutom leder i stort sett allt till enbart mer segregation och större grupper som inte har något som helst incitament att integreras, det är ett av miljömupparnas kännetecken och vansinnigt naivt. Man kommer givetvis ha direkta krav på det svenska samhället antingen baserat på sin ”tro” eller andra saker baserat på den kultur och värderingsgrunder man kommit ifrån. Du vet sådant som är ”berikande”.
Vi kan alltså inom några år se fram emot ett splittrat samhälle, i vilket kommunerna kommer att få höja sina skatter radikalt, i kombination med att sänkt kommunal service. Både för ökade kostnader för skolorna och för de av migrationsverket utplacerade ”flyktingarna” som måste försörjas.
Man behöver inte heller vara stjärntydare för att inse att kriminaliteten kommer bli allt värre och mer organiserad. Ett samhälle med få och underbetalda poliser samt ett s.k. rättssystem i vilket det är synd om alla och man ger mängdrabatt på brott är en perfekt grogrund för organiserad brottslighet, detta kommer givetvis visa sig mest i berikarområden. Det är bara en tidsfråga innan det blir regelrätta skottlossningar mellan polisen och berikarna. Berikarna emellan, är det uppenbarligen en del av vardagen.
Förresten…var det inte Fridolin som lovade att vända skolresultaten uppåt på 100 dagar när han blev minister? Jag tror inte han har en chans ens om han lägger på en nolla, det har väl gått sådär 500 dagar, och inget ljus syns i slutet på tunneln.

Inga kommentarer: