fredag 25 november 2016

Om några år...


Vilken soppa man har ställt till med från sjuklövern. SvD skriver att ca 80.000 personer kommer att behöva avvisas (länk). Men nu är det tydligen så att 75% avviker generellt av de som fått avvisningsbeslut, detta trots att man betalar ett ”återetableringsstöd” på 30.000 kr för de som alltså, och trots alla generösa asylregler, enbart och uppenbarligen kommit hit som ekonomiska migranter.

Räknar man på detta kan man alltså förutsätta att den ansvarslösa migrationspolitiken kommer att medföra att runt 60.000 personer alltså kommer att avvika och alltså behöva försörja sig. Vi pratar alltså om personer som olagligen befinner sig i landet och därmed inte kan få ett vanligt arbete. Det som då återstår är alltså någon form av svart arbete eller ren kriminalitet.

Ovanpå detta finns detta finns det tydligen juridiska hinder att avvisa de som just ska avvisas. Man kan i artikeln läsa: ”
I själva verket är det bara en dryg fjärdedel av av- och utvisningsbesluten som ens är teoretiskt möjliga att verkställa. Och i praktiken förmås mycket färre än så att lämna landet. Av de närmare 8 900 återvändandeärenden som granskades var det bara knappt 2 400 där det inte förelåg någon form av juridiska hinder, förenklat uttryckt.”

Lägger man till detta att polisen idag är i akut krisläge där man kan knappast se någon förbättring, har vi en minst sagt laddad situation där alla ”mindre” brott bara läggs på hög, samt ett rättsväsende som dömer ut straff som är rena skämt. Ovanpå detta att det redan idag finns ett stort antal ”utanförskapsområden” där gängkriminalitet härskar. Det är knappast konstigt att gemene man redan idag har tappat tilltron till ett fungerande rättssamhälle, och att vi ser medborgargarden bildas.
Så frågeställningen är hur det kommer se ut i detta land om några år…?

Inga kommentarer: