torsdag 17 november 2016

Regeringens ansvar - inte Eliassons

Jag är ganska övertygad om att beslutet att inte införa gränskontrollerna låg hos regeringen (länk). Som vi alla minns tvingades man senare till detta beslut med en gråtfärdig Romson i ett officiellt uttalande. Alltså hade Eliasson säkerligen informerat regeringen men p.g.a. att miljömupparna sitter och satt i regeringen, kan man vara helt övertygad om att det var de som förhindrade att gränskontroller infördes.

Eliasson har bergis detta dokumenterat, och alltså kommer Ygeman och Löfvén hålla honom om ryggen även denna gång. Men det handlar ytterst om regeringens ansvar. Är det så att Eliasson inte informerat regeringen har man utsett en inkompetent rikspolischef. Har Eliasson informerat regeringen (vilket är det mest sannolika), ligger hela ansvaret hos regeringen. I artikeln kan man läsa; ”
Vad gäller genomförandet av gränskontrollerna framgår det inte av regeringens beslut vilka bestämmelser i kodex om Schengengränserna som bedömdes tillämpliga eller hur kontrollerna skulle genomföras. Detta överläts i stället åt polismyndigheten att avgöra.".

Alltså – ytterligare ett exempel på dumheter skapade av EU som vi måste förhålla oss till, och det är regeringen och ansvarig minister som ska ge direktiv till myndigheter. Svenska myndigheter ska inte behöva tolka EU:s regelverk, för att sedan tillämpa dem. Myndigheter måste ha konkreta lagar att följa, inte flumma runt med olika tolkningar av dumheter från EU.

Detta är inget annat än ett typexempel på vad som händer med en koalitionsregering. Man har inte politiker som kan ta ansvar och agera snabbt och effektivt, utan det måste snackas och förhandlas med alla inblandade i koalitionssoppan, vilket i sin tur ger direkt handlingsförlamning om åsikterna går isär.

Det hade för länge sedan varit betydligt bättre med ett nyval, eller flera till dess man erhållit en stark och handlingskraftig regering. Som ordet innebär, handlar det just om att regera, inte om att hitta överenskommelser, kohandla, snacka, skylla på varandra, hitta blocköverskridande enighet, flytta ansvaret till myndigheter o.s.v.

Eliasson må vara en socialdemokratisk klant, men i detta fall ligger ansvaret hos Ygeman och regeringen.

Inga kommentarer: