lördag 19 november 2016

Presstöd

 Det här med presstöd är inte en enkel fråga (länk). Jag har tre aspekter på det hela; För det första måste man fatta att tekniken går framåt med rasande fart. När man tänker på tidningar menar man vanligtvis sådana i tryckt form och som distribueras. Sedan ett antal år har internet och tillgången på nyheter ändrats så att de flesta väljer att läsa nyheter via nätet. Att ha deadline, trycka tidningar på papper och sedan distribuera dem är föråldrat och dyrt. Vidare vet man ju inte om alla tidningar kommer säljas, vilket i sin tur innebär att man måste trycka fler än vad man sälja. Slutsatsen är alltså av detta att det är bara en tidsfråga innan dags-/nyhetstidningar kommer att fasas ut. Givetvis finns det massor av människor som prenumererar på tidningar eller köper dem av gammal vana och vill ha något att bläddra i. Det vore dock intressant att kolla hur det förhåller sig åldersmässigt när det gäller köpare av dags tidningar respektive läsare av nätupplagor. Min misstanke är att det är en signifikant övervikt när det äldre personer avseende köp av tryckta dagstidningar. Min slutsats är att tryckta tidningar som nyhetsmedia är en försvinnande koncept.
Det andra är den påverkan som presstöd har på journalistiken. Man biter inte den hand som föder. Rent teoretiskt är det givetvis bara ett stöd som fördelas efter vissa kriterier. Men samtidigt är det givetvis så att journalister och redaktioner påverkas av att man är beroende av presstöd. Presstödsnämnden är alltså utsedd av regeringen, med en del politiker. Slutsatsen blir att det inte är klokt att kritisera politiker eller förd politik om man har eller kan få presstöd.
Man kan givetvis spekulera hur detta har påverkat media under åren. Kanske är det så att vänsteråsikter är förhärjande inom journalistkåren vilket påstås, men det är givetvis även så att presstödet påverkar media till att hålla en politiskt korrekt linje, men med lite olika tolkningar. Vad som är bra journalistik är bara en tolkning läsaren kan göra och en rent subjektiv bedömning. Så även av medlemmarna (politiska och andra) i presstödsnämnden.
Den tredje faktorn är beroendet av lokala nyheter. Man kan konstatera att ett antal mindre tidningar får presstöd, men det torde ändå bara vara en mycket liten del av alla lokaltidningar som finns. Visst, SvD får 40 miljoner av 256 miljoner, men resten verkar vara relativt lokala tidningar, oftast med vänstervridning. Här har vi en koppling till det jag tog upp ovan som aspekt två, då man har kunnat konstatera att SvD är en tidning som de senaste åren varit direkt PK, och pengarna till denna tidning verkar vara som en ren balans mot att man sedan fördelar återstående drygt 200 miljoner till ofta mindre lokala tidningar med vänsterinriktning. 2013 var det alltså en borgerlig regering, men nu är det en s+mp-regering, vilket avspeglar sig med all tydlighet i kolumnen ”Förändring” på länken ovan.

Men behovet av lokala nyheter; i den mån det finns behov för sådana och folk som är villiga att betala för dessa kommer sådana finnas, kanske i helt andra former än idag. Kanske med mer reklam, eller som betaldelar av en större tidning. Ponera att man bor i Fjuppelbo, med några tusen invånare. Vill man ha lokala nyheter är ett alternativ att man kanske har och får tillgång till länets nyheter (som är en större tidning), men måste betala en slant för att just få nyheterna i Fjuppelbo. Att trycka och distribuera en papperstidning kommer inte löna sig, det är uppenbart. Men lokaldelar baserade på medborgarnas intressesfärer, samt deras vilja att betala för vad just vad de är intresserade av, kommer då styras av rena marknadskrafter. Vad jag ser är alltså inte en uppdelning baserat på vad tidningen tryckt ner pengar på med olika reportage, eller vad de anser vara kvalitetsjournalistik, och vill ha pengar för detta som en generell betalningsanledning, utan en uppdelning baserat på olika lokaldelar och reportage.
Men presstöd…? Idag ser jag inte vad det har för funktion, eller ens för framtid i synnerhet om man ägnar sig åt att trycka nyheter på papper och sedan distribuera lokalt. Allt handlar om rena marknadskrafter och var folk är villiga att betala för och inte vad en expertgrupp bestående av vad politiker och andra anser.

1 kommentar:

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet sa...

Dessutom... Varför ska lögner och faktafel om allsköns saker bekostas av skattebetalarna? Hade det åtminstone handlat om objektivitet, vetenskaplighet och sannolik balanserad återgivning hade det kanske varit rimligt med presstöd, men inte till agendastyrd dynga som beror av olika utlands-lojala monopolkapitalistiska globalistiska ägare.