måndag 28 november 2016

Diagnos Fridolin: Ullenhagitis

Fridolin lovade visst att få ordning på skolan inom 100 dagar (länk). Sedan dess har Pisa-resultaten fortsatt att dala och i synnerhet avseende s.k. utanförskapsområden. 2014 införde man alltså en socioekonomisk peng, alltså en form av Robin Hoodfördelning av pengarna så att skolor i dessa områden fick och får mer per elev.
Så här säger Fridolin: "– Man har tolkat lagen alldeles för snävt. Man har tänkt att man uppfyller lagen om man har en socioekonomisk viktning av hur medel betalas ut. Lagen är egentligen bredare skriven än så. Det finns ett större krav än så. Vi behöver göra en djupare granskning över hur man jobbar samlat i kommunerna."


Nu är Fridolin desperat och försöker skylla ifrån sig på kommunerna och mena att dessa inte följer lagen, baserat på hans egen tolkning. Problemställningen ligger givetvis i att skolorna är kommunernas ansvar och inte statens. Detta medför givetvis att i takt med invandringen och lagen om eget boende (EBO), resulterar detta i allt mer ansträngda kommunbudgetar. Ovanpå detta har vi den akuta lärarbristen, givetvis baserad på att man betalar rena skamlöner till lärare och ger dem usla arbetsförhållanden. Det finns nog få arbeten som är så otacksamma som just lärar- eller polisyrket. Det är alltså inte konstigt alls att utbildade lärare inte vill ta jobb i de områden där eleverna är omotiverade, har behov av olika stöd och diverse problem florerar.


Man nämner i artikeln att just i utanförskapsområden har man fler outbildade lärare utan examen, men det är givetvis inte där problemet ligger, och det hjälper föga att pumpa in pengar och resurser till dessa områden och kräva att man måste ha behöriga lärare.


Genom att ha skapat dessa områden i första läget har man alltså skapat en ohållbar situation, och vidare är det tre direkta dumheter med nuvarande regler och lagstiftning: För det första ska skolorna vara statliga och inte kommunala. Ska man säkerställa en jämn och bra utbildning måste detta vara styrt av ett statligt verk och inte beroende av kommunernas budgetar och de kommunala politikernas styre. För det andra är det givetvis vansinne att pumpa in pengar till skolor som ”socioekonomiskt stöd”. Det finns ingen anledning till att elever i olika områden ska ha olika resurser. Det finns ingen anledning till att skolor i områden där man sköter sig ska få mindre pengar än i socioekonomiskt utsatta områden. Det är ett rent principfel, där elever som sköter sig blir lidande av att det finns elever, områden som politikerna ställt till med och är synd om. Ett solidariskt skattesystem bygger på att alla ska ha samma förutsättningar och del av de pengar som betalats in i skatt – inte att man gynnar barn eller områden av olika politiska anledningar. Alla ska ha samma rätt till och del av de skattepengar som betalas in till stat, kommuner och landsting.


Muslimska friskolor ska förbjudas. Islam är inte kompatibelt med ett modernt västerländskt samhälle. Koranen föreskriver att alla otrogna ska dödas, deras kvinnosyn och synen på homosexuella m.fl. är något som bara ska förbjudas. Ordet religion får inte vara något paraply för att skydda omotiverade dumheter som är baserade på vad någon skrev i något arabland för 1400 år sedan.


Så nu försöker Fridolin skydda sitt skinn för alla idiotiska beslut han, regeringen och miljömupparna kommit med de senaste åren, och skylla på kommunerna, med sin tolkning av lagen.

Det är bara att erkänna Fridolin – du har inte leverat vad du lovade, din skolpolitik är ett totalt misslyckande, du och ditt parti har varit vållande till den sanslösa invandringen som orsakat de skolresultat som dyker som en gråsten, skadar hela samhället, har skapat de ghetton som kallas utanförskapsområden och allt är enormt kostsamt. Sjukdomen du har fått ett namn av en annan smörputte som figurerade för några år sedan. Sjukdomen heter Ullenhagitis - svammel, visioner ej uppfyllda löften och flummiga förhoppningar om framtiden samt att skylla egna misslyckanden på andra.

Inga kommentarer: