lördag 5 november 2016

Urban 15

Det har gått så långt att man måste särredovisa brottsligheten i utanförskapsområden. Man kallar det ”urbana utvecklingsarbetet”, och man läsa att (länk): ”Det är projektet Urban 15, alltså regeringens mångmiljonsatsning på utsatta områden i Sverige.
Femton stadsdelar runt om i Sverige omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Satsningen, som fått namnet URBAN 15, innebär att vissa statliga myndigheter, däribland Brå, ska ge ett särskilt stöd till dessa områden.” enligt BRÅ.
När ska vi få politiker som tar ansvar för problem de ställt till med? När ska vi få politiker som erkänner att de gjort fel?

De vi har idag svamlar, försöker snacka bort problem, brottslighet och är uppenbarligen inkapabla att åtgärda dem. Det heter ”utmaningar”, ”satsningar”, ”utanförskap” och mycket annat. Man har socioekonomiskt stöd till skolorna och vi ska i det närmaste tycka synd om de stackars missförstådda kriminella som i brist på andra aktiviteter, eldar bilar, kastar sten, ägnar sig åt narkotikahandel för att nämna några symptomatiska saker i dessa områden.
Alltså har man Urban 15 som ska ge ”särskilt stöd” till dessa områden. Hur ska man tolka detta? I stället för att ta fast och straffa buset, kastar man in miljonbelopp av skattepengar som belöning för alla kriminella verksamheter som florerar i dessa områden. Slutsatsen är alltså; ju mer kriminalitet man har ju mer belönas detta med skattepengar.
Det är alltså en politik som gick i graven någon gång på 70-talet, och visade sig naiv och felaktig. Nu begår alltså sjuklöverns politiker exakt samma misstag, med skillnaden att det nu är hundrafalt allvarligare med organiserad brottslighet, än vad det rörde sig om för drygt 40 år sedan. Då var det enskilda notoriska brottslingar, som skulle hjälpas in på den ”rätta vägen”.
Men sjuklövern kan inte längre stoppa huvudet i sanden eller stänka stjärndamm i medborgarnas ögon. Problemen är nu så uppenbara och man måste fatta att det inte fungerar med dialogpoliser (veloursnutar), som ska prata med buset, som i sin tur kräver att polisen inte ska finnas i ”deras” områden.
I vanliga fall intensifierar man polisens verksamhet mot brottslighet som tilltar och skärper straffen.
Nu agerar sjuklöverns politiker precis tvärtom. Hur naiva får man bli?

Här är en graf från BRÅ på problematiken i Urban15-områden avseende 2015:


Inga kommentarer: