fredag 23 februari 2018

Förneka historien


Det pratas ju om en ny lag som ska censurera yttrandefriheten. Det finns ett antal aspekter gällande denna lag, men jag tänkte bara avhandla en av dessa.

Vi vet ju att Kalle Anka på julafton har censurerats för att den lilla roliga dockan inte var PK. Vidare har ju Pippi Långstrump censurerats, och hennes far är nu bara ”kung”. Tintin i Kongo har även befunnits olämpligt och tagits bort från bibliotek m.m.. Listan kan säkert göras längre och det föranleder mig till om det handlar om förnekelse av vår historia.

Det var helt enkelt så att rasism var en accepterad vetenskap i detta land, man steriliserade ända fram till 1975 baserat på ren rasism, alltså under hela den era som socialdemokraterna regerade landet. Kvinnor som genomgick abort ansågs olämpliga att få föröka sig och regeln var att sterilisera dessa kvinnor vid just abort. En kvinna som inte var villig att ta hand om sin avkomma må ej heller föröka sig. Samer var inte ariska och steriliserades regelmässigt. Givetvis är alla ”medicinalrådets” handlingar än idag hemligstämplade. HSB, med kopplingar till socialdemokraterna rapporterade personer ”som ej borde få föröka sig.”

De svenska raslagarna var mer strikta än de tyska och Herman Lundborg var en accepterad vetenskapsman och givetvis blev chef för rasbiologiska institutet som en del av Uppsala universitet.
Men i stället för att ha koncentrationsläger som de tyska nazisterna, valde man en ”lightvariant” med sterilisering.
Mot denna bakgrund ska man alltså ställa Stefan Löfvéns anklagelser mot att SD har rasistiska och nazistiska rötter.
Alla dessa vidrigheter, tjänar föga till att förneka. Det var helt enkelt så när det begav sig, och rasism var både accepterad vetenskap och fullt accepterat av alla.
Så vad tjänar det till att dölja och sopa dessa saker under mattan? Varför dölja dessa saker för våra barn att så var fallet eller att detta är vår historia?

Vi måste ju rimligtvis lära av vår historia, vad som gjorts fel och vad som var rätt. Om vi sedan inte för dessa kunskaper vidare till våra barn och vi blir då vi medskyldiga till om begångna misstag återupprepas i framtiden.

Man kan alltså idag censurera Kalle Anka, Pippi Långstrump, förbjuda att länkningar görs till något rasistiskt som de facto är en del av vår historia, kanske 50 år gammalt eller man kan upplysa kommande generationer om begångna misstag och dumheter.

Mot denna verklighet är det en aning märkligt att man åker till Auschwitz-Birkenau för att lära sig av dumheter, folkmord och rasism som när det begav sig var helt legitimt. Var finns informationen om Stalins och Maos folkmord i undervisningen? Röda Khmererna? Slavhandeln?
Ska vi försöka förneka historien eller inte? Vad vill vi lära våra barn eller sopa under mattan? Är du och jag medansvariga eller ej?

Men ansvaret, kommer månne uppdaga sig den dag då våra barn eller barnbarn gör samma misstag som våra far- och morföräldrar, deras föräldrar, och vårt ansvar blir som döljande av vad som begav sig och när det begav sig, vilket man i framtiden med tyvärr en sannolikhet kommer att kunna göra, blir då ditt.

Det finns ingen anledning att förneka eller försöka dölja det som skett i historien, och ej heller dölja det som sker. I den mån det handlar om barn, är det bara att informera dem om att materialet är gammalt och hur man tänkte när det begav sig. Det var rasism och olika människovärden som gällde, även avseende samhällsklasser. I den mån någon kan bli kränkt är det deras problem, det finns massor med saker som retar mig och sannolikt alla – grattis sånt är livet.

Inga kommentarer: