lördag 17 februari 2018

Om olyckan är framme


I detta land som är demokratins högborg, ställer jag mig ofta frågan hur lagstiftningen är beskaffad. Domstolarna hellre friar än fäller när det gäller sexualbrott, våldtäkter och gruppvåldtäkter. Skadestånd betalas inte ut, straffen (vilka bara döms ut då man inte hittar någon lämplig lucka i lagen).

Ett typexempel på vansinnig lagstiftning är trafiklagstiftningen. Man spikar upp skyltar om hur fort man får köra och sedan bötfäller man de som kört fortare än skyltningen. Visst är det genialt? Massor med pengar i böter och ett lätt uppklarat brott. Detsamma gäller om någon tagit en öl och sedan kör bil. Massor med pengar i böter och man har tagit en farlig rattfyllerist. Böter för att inte använda bilbälte.
Men nu måste vi mot denna bakgrund ställa oss frågan vad som egentligen hänt? Svaret är inget. Ingen har skadats, ingen har dött, inget har skadats. Visst, rent hypotetiskt skulle kunna ha hänt men har det bevisligen inte.
Med trafiklagstiftningens logik borde man alltså kunna bötfälla alla som på något sätt kan vara en riskfaktor. Tankegången är givetvis främmande men fullt logisk. Låt oss ponera att personer från landet Knäppgökistan är kraftigt överrepresenterade avseende brott rent generellt. Alltså vet man att varje person från detta land utgör en ökad risk för brott i samhället. Vidare vet man att personer tillhörande religionen Pastafari, (sic. som finns), begår vissa typer av brott som är kostsamma för samhället.

Med trafiklagstiftningens logik finns det alltså ingen som helst anledning att inte bötfälla dessa vid påträffande, helt oavsett om personen i fråga de facto begått något brott eller ej. Vi pratar alltså om brott och skador som skulle kunna ha hänt, baserat på ren statistik och fakta. Är man berusad bakom ratten, kör bil som en idiot finns risken att något skulle kunna hända och det renderar i straff som inte går att bestrida. Men när personerna ertappas har inget hänt och alltså straffas personer baserat på ren statistik och vad man kallar fakta. Alltså, är det straffbart att bara utgöra en riskfaktor, baserat olika grunder och politiska beslut. Pastafaris från Knäppgökistan åtalas vid anträffande och må betala dryga böter.

Ovanpå detta är det ju lag på att alla måste använda bilbälte. Vad är det idag som säger att det inte borde vara lag på att alla boende i berikarområden må bära skottsäkra västar, vid vistelse utomhus i nämnda områden? Du vet lille medborgare; för ”din egen skull” och om ”olyckan skulle vara framme”.

Inga kommentarer: