tisdag 31 juli 2012

Mellan raderna - igen

Underbart! Här är det bara att läsa mellan raderna - igen. Tullinge är ett villaområde, och resten av Botkyrka är ett "berikarområde". Det är klart att de som bor i Tullinge vill ha en egen kommun. Men det kan ju inte DN skriva, och hänvisa till statistik eller fakta mellan det två områdena, inom kommunen. Jag tänker på alla "berikarfenomen", givetvis som sällan är inom lagens ramar.

Nu kommer givetvis Botkyrka kommun slingra sig och kanske på sin höjd rösta om saken i KF. Nederlag för Tullinge givetvis.Jag vill minnas att detta är en gammal fråga som tagits upp tidigare.

Men det finns ett land som vet vad demokrati innebär och är, Schweiz. Alltså borde en folkomröstning anordnas i Tullinge med frågeställningen om Tullinge ska bli en egen kommun. Antalet insamlade namnunderskrifter borde tvinga kommunen att hålla en folkomröstning i Tullinge, och resutatet ska vara bindande. Det är demokrati, inte att en majoritet av "folkvalda" i hela Botkyrka kommun kan köra över en minoritet.

Men som vanligt i svensk press, det är bara att läsa mellan raderna. Sanningen är rasterad, när det gäller uttalanden, bilder och vad man skriver.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Nu är det ju så att i en Demokrati, är det majoriteten som bestämmer, inte tvärt om. Eftersom Tullinge ligger i Botkyrka har alla invånare i Botkyrka rätt att rösta om Tullinge ska bilda egen kommun, annars blir det ungefär som om alla miljonärer bara skulle få rösta om att återinföra förmögenhetsskatt eller inte.

Ulmerkotten sa...

Precis, och problemställningen är att Botkyrka består av två områden, och om Tullingeborna vill lämna Botkyrka och skapa en egen kommun borde det vara deras sak och beslut, och det har resten av Botkyrka inte med att göra, eller ska få påverka. Vi pratar vidare om ett här i Sverige okänt begrepp; direkt demokrati.

Liknelsen med miljonärer haltar. I fallet Botkyrka/Tullinge pratar vi om geografiska områden, i fallet om miljonärer om skattebörda. Dessutom och som helt riktigt påtalades (men var ett svepskäl som tillika storleken på kommunen), finns kommunal Robin Hood-skatten, d.v.s. kommunal skatteutjämning.

Men precis som att du kan avvika från en fest när det passar dig, borde även Tullinge kunna, baserat på medborgarnas vilja (de facto) och folkomröstning, lämna Botkyrka när de vill. Det är demokrati, inte KF i Botkyrka kommun.

Ursäkta om jag skakar om dina grundvalar, men detta land behöver en del nytänkande och faktiskt - ren demokrati.

Illwill sa...

"Anonym" - Sverige är en demokratur, inte en demokrati. Vi har politiskt tillsatta nämndemän (inte sällan politiker) som inte alltid dömer efter lagen...jag skulle gissa att det är rätt sällsynt att de gör det, med tanke på hur ofta hovrätten ändrar tingsrättens domar.

Att Tullinge (läs: "etniska svenskar") vill bli av med den mångkulturella bördan (för det är allt "mångkultur" är, en börda) till viss del kan jag och alla andra svenskar förstå.

Det bästa vore såklart att utvisa alla kriminella, bidragstagande och övriga invandrare som inte sköter sig...men de är ju "flyktingar"(tm) och man är ju "rasist"(tm) när man konstaterar att de varken tillför någonting positivt till Sverige, eller till världen.

tinak sa...

För att utveckla den här läckra staden vi bor i behöver vi färre kommuner - inte fler! Beslut kring nödvändiga investeringar som knyter ihop staden och utvecklar den (tex kollektivtrafik och vägar) tar längre tid ju fler aktörer som är inblandade. Jag tycker att vi borde ägna oss åt att slå ihop kommuner istället!

Ulmerkotten sa...

@tinak

Jag håller verkligen inte med. Det är illa nog med att politikerna beslutar utan att ha folkets stöd.
Enligt grundlagen har kommunerna självbestämmande, men det finns en lag som emotsäger det, Robin Hoodskatten, och snart kommer ett lagförslag som ska tvinga kommunerna ta emot det antal "flyktingar" och deras anhöriga efter Migrationsverkets behov.

Man håller alltså på att komma ifrån demokrati, och skapar en besluitande politiker-elit. Vi har redan sett partipiskan vina över Vellinge, och ditt förslag öppnar för att landet ska styras av något 10-tal personer i en politiker-elit, samt för diverse tjänstemän på statliga verk.
Rena DDR-fasonerna alltså, för den egen skull lille medborgare, för du fattar inte ditt eget bästa, och det blir ju effektivare med färre "aktörer som är inblandade".

John Arthur Ekebert sa...

Liknelsen med miljonär haltar inte! Det handlar endast om pengar, att Tullinge inv är rikare och tycker att de är mer värda en andra människor.
Det var en bra liknelse.
www.ekebert.se

Ulmerkotten sa...

@Ekebert

Ok, varför tror du det finns kommunal och statlig skatt?

Om du vet att en granne tjänar mindre än du, varför är du då inte skyldig att betala denne ett månatligt belopp för att Ni ska få lika mycket pengar att röra er med?

Varför ska jag betala skatt för saker inte jag vill ha?

Så, varför ska de som bor i Tullinge betala för t.ex. "hemspråksundervisning" för de som bor i de gamla miljonprojektsprogrammen i Botkyrka? Solidaritet?