lördag 13 augusti 2011

Försvaret finns inte


Här har vi ett typexempel på hur illa det står till med det svenska försvaret. Givetvis illustrerat med en bild på en leende Tolgfors.
Vi börjar med några enkla fakta: Sverige är ett land på 450.000km2, och har 9.3 miljoner invånare. Vi har en lång kustlinje och den som kontrollerar Sverige har en stor fördel när det gäller att kontrollera hela Bottenviken och Östersjön, vi har kust mot Atlanten. Vi ligger mitt emellan Ryssland och Nato.
Vi är i boken alliansfria, men i själva verket har vi starka knytningar till Nato.
Man har gått ifrån allmän värnplikt och har ett försvar av fast anställda.

Nu har vi problemet med att man systematiskt skalat ner försvaret till ett rent skämt, och Tolgfors meddelar stolt ”Hög kvalitet på det nya försvaret”. Han skriver: ”Sverige kommer redan i år att ha 6600 soldater anställda, varav 3900 på heltid och 2700 med interimskontrakt för tidvis tjänstgöring. Rekryteringen av soldater har gått snabbare och bättre än Försvarsmakten förväntat. Målen för 2011 är redan uppnådda, och försvaret fortsätter att rekrytera utifrån tillgänglig ekonomi.”. Sedan tuggar han en del om GMU som är helt irrelevant, och mera tugg som egentligen inte betyder ett dugg.

Låt oss i stället analysera vad han säger. Redan i år kommer man ha ”6600 soldater varav 3900 på heltid”. Om vi nu räknar på ca 10% sjukfrånvaro och andra orsaker är vi nere på kanske knappt 5000 soldater varav 3500 på heltid. Sedan läser man i dagens SvD på denna länk att ” Försvarsmakten uppgav i sin kvartalsrapport att 2 700 soldater anställts på tillfälliga kontrakt, så kallade interimsavtal. Men uppgiften var felaktig, enligt halvårsrapporten. I själva verket hade bara 300 sådana kontrakt skrivits under det första halvåret,…” Detta anges på denna länk i SvD.

Det är en viss skillnad på 2700 och 300, eller hur.
Vidare skickar man ut krav från ”Rekryteringsmyndigheten” att alla 18-åringar ska på nätet fylla i en massa frågor, för att kunna bedöma ”om du ska mönstra om plikten införs igen”. Man avser alltså värnplikten, och i den konversation jag haft med ”Rekryteringsmyndigheten” och denna text har jag fått: ”Vi kan bara samtycka att så är fallet men det är inte vår myndighet som söker desperat efter soldater det är Försvarsmaktens uppgift idag, vi är ett stöd till deras rekrytering inget annat, värnplikten är ju skrotad sedan 2010-07-01.
From 2011-01-01 skall enligt lag alla 18 åringar i Sverige svara på den enkät ni fått av oss.

Hur man än vrider och vänder på saken finns inget försvar i Sverige idag. Som jag började med att skriva Sverige består av 450.000km2. Man kan alltså i bästa fall mönstra kanske 5000 soldater. Hur många av dessa som verkligen är soldater respektive administratörer och har andra ej stridande funktioner är inte klart, men låt oss säga 5000. Det betyder alltså 1 soldat per kvadratmil ungefär, eller kanske 0.0005 soldat per invånare i landet. Dessutom är väl en stor del av dessa 5000 upptagna i utlandstjänst, så siffrorna är kanske ännu sämre.
Men hur blev det så här? Tja, en hel rad med idiotiska Riksdagsbeslut ligger givetvis som grund.
Idag erbjuds en soldat efter genomgången GMU en månadslön på 17.000kr/månad. Snittlönen för städare ligger på runt 20.000. Dessutom tvingas soldaten flytta från hemorten, skriva på ett kontrakt som kan innebära utlandstjänstgöring, får avdrag för  kläder och logi som Försvaret tillhandahåller, samt får betala för maten. Hur kan någon fullt frisk (mentalt) person söka sig till Försvaret på dessa premisser?
Men det är klart att Tolgfors kan slänga ur sig att försvaret har hög kvalitet. Hur många personer pratar han om? Kanske några hundra?

Så det spelar förbaskat liten roll hur vältränade och hur bra utrustning dessa få soldater har. Den blotta numerären är rent löjeväckande, och Tolgfors ljuger svenska folket rakt i ansiktet med sitt leende.

Sverige har inget ”Försvar” så enkelt är det.

Inga kommentarer: