fredag 5 augusti 2011

Läs inte det här - det är inte PK.

Det här är ett rätt skrämmande inlägg av regeringen. Reinfeldt avslutar med ” Det kan inte nog understrykas att motverka våldsbejakande extremism inte endast är en uppgift för staten. Hela Sverige behövs i det gemensamma arbetet för att värna vår demokrati.”
Jag har ju bloggat ett tag, skrivit kommentarer och gjort länkningar till artiklar i tidningar. Jag kan kallt konstatera att det inte alls är fråga om ”vår demokrati”.

Vi tar det från början, en demokrati bygger på totalt fri yttrandefrihet och att medborgarna får rösta. Det är grundplåten för en demokrati, det kan säkert alla vara överens om.
Sedan har vi ju indirekt demokrati där representanter för folket sköter styrande i stat, landsting och kommuner. Givetvis är det så att man inte kan ha folkomröstningar i alla frågor som kommer upp och måste beslutas, och därför är det praktiskt, och ett rent ”måste” med indirekt demokrati.
Men redan här har vi två problem; för det första är politikerna medlemmar och representanter för sitt parti, och inte för de väljare som röstat på dem. Alltså måste de följa partilinjen och inte avvika från denna, och i praktiken styrs hela Sverige av ett fåtal personer som bestämmer partilinjen. Vi har t.ex. fallet Vellinge, där de demokratiskt och lokalt valda politikerna tvingades till att fatta beslut de inte ville på direkta order och hot direkt från partiledningen (Billström och Schlingmann). Varför har man kommunpolitiker om de inte är bemyndigade att fatta beslut som rör just kommunen? Det andra problemet är den totala avsaknaden av folkomröstningar. Det finns många frågor, framför allt på lokalt plan som borde kunna avgöras genom folkomröstningar, men detta är idag ett rent tabu för politikerna.
Detta är i sig lite märkligt, eftersom det är fyra år mellan valen, och många frågor som dyker upp under valperioden har inte pratats om i valen och därför saknar politikerna egentligen demokratiskt mandat att besluta i dessa.

Det finns ett land i världen som har fattat att demokrati är folkets makt och bestämmande, och det är Schweiz. I de fall man kan ha folkomröstningar i frågor, både på lokalt och riksplan, har man det. Det är folket som ska bestämma. Men från svenska regeringen sida uttalade sig minister Sabuni, när Schweiz hade en folkomröstning om minareter i landet, och menade att detta var någon form av avart på demokrati, och att man använde folkomröstningar populistiskt och felaktigt. Hon passade givetvis på att hänvisa till Sverige och menade att vår demokrati var bättre än den schweiziska. Detta är symptomatiskt för Sverige, politiker och medborgarna har en total övertro på att det svenska systemet verkligen är demokratiskt och bäst i världen. I själva verket är det mer en diktatur än en demokrati.

Vidare har vi problemet med yttrandefrihet. Sverige har yttrandefrihet, under förutsättning bara uttrycker rätt åsikter och diskuterar det som får diskuteras.
Nu har vi en återkoppling till vad Reinfeldt säger; ”Forum för levande historia har genomfört värderingsundersökningar bland svenska gymnasieelever kring attityder mot judar, romer, muslimer, homosexuella och invandrare. Resultatet visar att det finns en kärna av omkring 20 procent av eleverna som uttrycker tydligt intoleranta attityder, det handlar framförallt om pojkar från socioekonomiskt marginaliserade hem.”.
Detta är ett underbart stycke, och förtjänar uttolkning. Vi tar det från början;

Vilka är ”Forum för levande historia”? Vad de säger, tycker och vad katten skiter lägger jag i samma påse. Sedan klumpar man, baserat på nonsensundersökningen ihop de vanligaste minoriteterna, och kommer med ett generellt uttalande. Man menar alltså att i synnerhet pojkar från ”socioekonomiskt marginaliserade hem” generellt tycker illa om alla de nämnda minoriteterna, eller vad vill man påskina?
Givetvis, och på nysvenska heter det ”socioekonomiskt marginaliserade hem”, för att påskina att det är dumma ungar med fattiga familjer. Ärligt talat, jag tycker det står långt under en statsministers värdighet och ansvar att komma med dylika referenser och påståenden.

Men bäste hr. Reinfeldt; kanske Ni skulle börja fundera lite på ordet och fundamentet för just en demokrati? Den har kapats, och är idag i detta land snarare en illusion än en verklighet. Media kontrolleras av politikerna och allt som inte är PK tillåts ej. Det raderas, länkningar försvinner och allt görs för att tysta en öppen och sansad debatt. Vi som t.ex. tycker att den svenska invandringspolitiken är ett fiasko, enormt kostsam och till skada för landet får inte uttrycka detta. Det säkerställs genom en effektiv censur, som till skillnad från den DDR hade döljs, vidhålles ej och tystas ner. Alla som har varit aktiva på nätet vet dock att den är ett rent faktum. Vi pratar inte om lagbrott eller brott mot kommenteringsregler – vi pratar om ren censur av opassande åsikter, inget annat.

Mot den nyss nämnda bakgrunden, är det knappast konstigt att det finns extremister som begår vansinniga handlingar. Vi i Sverige har varit förskonade från sådana, vilket egentligen är ren tur. Man har inte rätt, och man kan inte uttrycka sina åsikter, och skillnaden mellan hur Sverige fungerar idag och en ren diktatur kan diskuteras. Helt klart är dock att ursprungsmeningen med en demokrati är en illusion och något som inte ens eftersträvas.

Däruti ligger problemet, inte det Reinfeldt och politikerna eftersträvar. Alltså ett dumt naivt folk som blint tror att Sverige är den ultimata demokratin med full fri yttrande och tryckfrihet. Så är inte fallet, och internet är ett rent hot mot det ideala samhället där medborgarna matas med den propaganda och de sanningar som är bra för dem via Public Service. Det fungerade bra till dess internet och satellitkanaler fanns, men nu är situationen en annan.
Så internet, och medborgarnas informationsutbyte är ett rent hot mot den "top-down"-modell som fungerat i massor med år.


Add: Precis har man skrivit ovanstående när man ser en leende justitieminister på denna länk proklamera att mer övervakning på nätet och samkörning av databaser behövs för att på så sätt kunna förutsäga eventuella terrorhandlingar. Lille medborgare - välkommen till Bodströmsamhället med din påse med rent mjöl. Precis som gällde i all kommunistiska stater tidigare, du är till för samhället och samhället är inte till för dig. Därför har samhället full rätt att kontrollera och övervaka dig. Enkelt.


Men observera gärna att länken till artikeln i SvD inte visas i SvD. Denna blogg är bannad av SvD rent generellt, och inga länkningar tillåts. Lagligt eller ej, men det jag skriver är ofta inte PK. Så mycket för yttrande och tryckfrihet....och demokrati.

2 kommentarer:

Robin Shadowes sa...

Så som Reinfeldt uttalade sig i inledningen är typiskt för en diktatur. I ett sant demokratiskt samhälle behövs inte så självklara påpekanden. Dessa politiker kallar Sverige för demokrati men det gör politikerna i Nord-Korea, Kina, Kuba med fler diktaturer också.

Läste även om Fjordman på Snaphanen och andra sidor och det var skrämmande hur polisen behandlade honom. Dels så beslagtog dom hans datorer, dvd:er och snokade igenom hela hans lägenhet. Vid själva förhöret behandlades han som en mördare. Ändå var han inte misstänkt för något brott ens. Den danske författaren och debattören Lars Hedegaard beskrev det nåt i stil med att den behandlingen var värdig Det Tredje Riket. Nu skedde detta som sagt i grannlandet Norge men vi kan med största sannolikhet se fram emot liknande, för att inte säga rent av värre pogromer, här i diktaturen Sverige. Vi upplever sannolikt dom allra sista månaderna med ett relativt fritt internet. Ty att reglera internet var en av dom två viktigaste punkterna på årets Bilderberg-möte i Schweiz. Ett kriminellt brottssyndikat som bl a herrarna Bildt, Reinfeldt och Wallenberg tillhör från vårt land men även Stoltenbergarna är medlemmar.

Ulmerkotten sa...

Usch! Du målar faen på väggen. Bara för det har dykt upp en idiot kan man väl rimligtvis inte straffa miljoner personer, och saken är utagerad. Dessutom tror jag det sitter långt inne att ge sig på yttrande och tryckfriheten.
Gör man det blir det solklart att man inte har en demokrati längre.
Vad jag däremot kan tänka mig är att man inskränker anonymiteten på nätet. Men det skulle inte funka eftersom internet är globalt. Man kan ju fixa en identitet i Peru, och sedan "signera" med denna påhittade identitet.