söndag 14 augusti 2011

Lätt trött på naiviteten


Man blir lite trött på alla muppar som ska komma med politiska inlägg för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Detta samtidigt som man undanhåller eller direkt förnekar de problem, samt kommande problem som finns. Senast i SvD idag kan man läsa om två nissar från ”Ungdom mot Rasism” som kommer med snusförnuftiga saker som råd till politikerna om ur man gemensamt ska gå samman och bekämpa rasism och främlingsfientlighet över blockgränserna.

Ok, vi tar det från början för att till och med de två artikelförfattarna ska fatta. Vi börjar med rasism. Det är att man anser att en folkras eller en befolkningsgrupp har ett mindre mänskligt värde än andra. Historiskt sett har det funnit massor med just rasism i Sverige. Socialdemokraterna var inte så drastiska som nazisterna, utan nöjde sig med att sterilisera medborgare som ”inte borde få föröka sig”, vilket var baserat på 30-talets rasideologi och drömmen om folkhemmet. Det var makarna Myrdals verk och steriliseringar ägde rum ända till 1975, baserat på den steriliseringslag som började gälla 1935. Totalt steriliserades ca 60.000 personer, och sterilisering av kvinnor var regel vid abort. Medicinalrådets handlingar är ännu idag hemligstämplade. På denna grund står socialdemokraterna som idag proklamerar det multikulturella samhällets paradis.
Men jag tror inte det finns ett dyft mer av rasister idag än det någonsin tidigare har funnits i detta land, snarare tvärtom. Det finns givetvis några få falanger med kanske några hundra medlemmar som är nazister, rasister eller liknande. Dagens rasister i detta land återfinns bland muslimer som inte accepterar judar, där finns det stora problemet.

Men vad man kan läsa mellan raderna är att man egentligen inriktar sig på att skapa en gemensam, och blocköverskridande front mot SD. Men nu ska man ha helt klart för sig att SD på intet sätt är rasister eller rasistiska. Det handlar om invandringspolitik och den svenska kulturen och vårt kulturarv. SD menar inte på något sätt att det finns olika människovärden, däremot diskuterar man och motsätter sig den invandringspolitik som förts och förs. Det nysvenska ordet ”främlingsfientlig” betyder tydligen samma sak som invandringskritisk, och mot bakgrunden av att vi ser en stor brottslighet, kravaller, svenskfientlighet och andra problem relaterade direkt till den invandring som skett är detta på intet sätt konstigt. Men ånyo, det har inte ett dyft med rasism att göra vilket artikelförfattarna tydligen inte förstår.

Men artikelförfattarna menar att alla partier måste gå samman och bilda en enad och gemensam front mot allt som inte är i linje med det multikulturalistiska samhällets paradis. Givetvis ett paradis som bara den rent naive fortfarande kan tro på. Detta bevisas av brottsstatistiken, kostnader samt det enkla faktum att Europas största statschefer proklamerat att ett multikulturalistiskt samhälle inte fungerar. Artikeln slutar med visionen av;”Ett samhälle där debatten och de politiska motsättningarna lyfts fram och hyllas snarare än tystas ner och sopas under mattan. Där rasismen, segregationen och diskrimineringen uppmärksammas för vad den verkligen är - vår tids största samhällsproblem!”
Strålande slutkläm! Artikelförfattarna vet tydligen inte hur många tusentals kommentarer i tidningar som raderas, och blogglänkningar som raderar eller som gällande denna blogg, är bannad på SvD. Mina åsikter får inte visas efterson mina åsikter, varandes fullt lagliga, trots detta, ej får komma andra medborgare till kännedom.
Fundamentet för ett fungerade demokratiskt samhälle är just yttrande och tryckfrihet inom lagens ramar. Det ger ett tryggt och demokratiskt samhälle, där alla kan uttrycka vad de vill och även kan vara anonyma, precis som det är en valhemlighet var en person röstar på vid valurnan. Så fungerar det inte i Sverige idag, och vi har sett röster höjas på identifiering, kontroll över vad som publiceras på internet, samt medias direkta censur på kommentarer och bloggar som inte är politiskt korrekta.

Som jag skrivit förut; skillnaden mellan hur det fungerar i Sverige idag och hur det fungerade i DDR är den att medborgarna i DDR visste vad som gällde. Idag och i Sverige har vi en dold censur som raderar att som inte är politiskt korrekt. Skillnaden är ganska hårfin.

Tror någon som har en vision om yttrandefrihet och demokrati att SvD kommer att Twingly-länka till denna blogg? Ok, tror du det, tror du säkert på det multikulturella samhället åxå. Grattis!


Haha: Man kan konstatera att inga kommentarer eller länkningar funkar/tillåts i SvD. Artikelförfattarna har gjort sitt bästa för att dölja e-mail och kontaktmöjligheter.
Snacka om paradox - man ropar efter yttrande och tryckfrihet i demokratins namn emedan man själv bekämpar den och vill vara anonym och "ej nåbar".  

Inga kommentarer: