söndag 11 september 2011

Populistiskt svammel

Grunden för all extremism är irrationalitet, hatkänslor och paranoida övertygelser. Ur detta föds konspirationsteorier och föreställningar om falska orsakssamband. Kampen mot extremismen handlar om att återupprätta tilltron till människans rationalitet, till förnuftet och empatin. Det är fråga om att på alla sätt och vid varje tillfälle som bjuds främja de ideal om tankens frihet och förnuftstro som historiskt har varit det yttersta värnet mot förtryck och totalitära maktanspråk.” Detta är ett citat av statsministern och utrikesministern man kan läsa i dagen SvD på denna länk.

Så om vi nu kopplar bort det heliga ordet ”religion” och tittar på vad som kännetecknar muslimer och koranen, tycker jag att den stämmer mycket bra in på beskrivningen. Att tro på det som skrevs för 1400 år sedan och försöka följa det till punkt och pricka kan man knappast betrakta med andra ord än irrationellt. Det är i högsta grad irrationellt att inte inse att saker ändrat sig och att förneka utveckling sedan 600-talet.

”Hatkänslor”, det är ju precis vad muslimer underblåser och man ser dessutom ner på alla som inte är muslimer. Det är värre än så, koranen uppmanar till mord på alla ”icke troende”, ch den som utför sådana ska belönas i himlen.

”Paranoida övertygelser”…kunde inte sagt det bättre själv. Man måste vara paranoid för att inte inse att vi skriver 2011, och tro att en skrift som skrevs på medeltiden är giltig idag. Det är ännu värre, men vill inte anpassa den till vad som gäller idag, och menar att den står över svenska lagen. Paranoid är ett bra ord som just beskriver islam.

Så hur många terrordåd ska man bortförklara med att det är någon ”vilsen individ”, när fakta visar något helt annat. WTC, Bali, London, o.s.v. Hur många gånger ska vi få höra att ”givetvis är det bara mycket få muslimer som är så extrema”? Givetvis är det så, men bara det faktum att de finns och har en direkt knytning till islam borde föranleda aktion, och inte ett passivt flummande om multikulturellt samhälle.
När det gäller Breivik kan jag hålla med om ensam vilsen extremist, men inte när det gäller dåd av muslimer. De är sällan ensamma, och har förberett sig länge och väl. Det är bara att hoppas på att de klantar till det så att SÄPO eller polisen upptäcker dem innan det är för sent. Igår grep man 4 personer i Göteborg, i en byggnad som ligger väldigt nära den största bron och där stora passagerarfartyg passerar. Låt mig gissa att personerna inte heter Olle, Nisse, Kalle och Sven, men det kan vi vänta med till dess fakta presenteras. Om nu sådana presenteras, och man inte lägger ”locket på”.

Nota bene, jag har inget emot personer eller vill framföra detta som något form av rasism. Det handlar helt enkelt om islam som är en ond religion som inte hör hemma i ett modernt västerländskt samhälle.

Givetvis kan man i artikeln inte avhålla sig från lite allmänt svammel och flosklande på nysvenska. ”Mångfald av kulturer och livsmönster i ett samhälle leder erfarenhetsmässigt till ökad kreativitet och förståelse snarare än till konfrontation och stagnation.” Att detta är en ren lögn vet vi alla. Hur många exempel finns på konfrontationer mellan olika befolkningsgrupper kulturer och religioner finns det? Hur många exempel finns det motsatsen, alltså religioner som lever parallellt i harmoni med varandra och där detta skapat ”kreativitet och förståelse”? Jag kan inte komma på ett enda sådant samhälle. I synnerhet inte om islam varit eller är inblandat.

Som vanligt; SvD hedrar yttrandefriheten genom att inte länka till denna blogg. Mina åsikter är inte PK, och därför visas inga länkar hit.

Inga kommentarer: