torsdag 13 februari 2014

Om Soran Ismail

Den debatt som pågår om Soran Ismails deltagande i Public Service (PS), är ganska talande. För det första måste man ha klart för sig att det inte finns opolitiska media. Baserat på vad man själv tycker är allt mer eller mindre politiskt. Men konststycket är att invagga lyssnare, läsare och tittare i tron att de får opolitisk information, fakta och utbildning. Det är själva grundbulten och därvidlag faller Soran utanför ramen. Eftersom han uttalat sig med att han vill döda, eller hatar SD, faller hela korthuset om han tillåts figurera i PS.
Men vi tar det från början, om det nu verkar konstigt för någon att PS inte förmedlar opolitiska fakta och information. För det första är alltså själva saken att tala om att ”så här är det”, det är fakta. Det är precis vad alla andra nyhetsförmedlare och media i hela världen gör. CNN, Fox News, BBC, Al-Jazeera, kubanska media, nordkoreanska media…ja, alla media i hela världen faktiskt. Ingen vill betala för eller få veta att de matas med propaganda. Men alla lyssnare, läsare eller tittare ska tro att de får fakta och information, det är det viktiga.

Samtidigt finns det ett antal propagandaknep som man använder sig av. Det första är selektion; man berättar bara det man anser att folk ska få veta för att på så sätt påverka dem på avsett sätt. Visst, ingen kan förneka det inträffade, men vad berättar man inte? Låt mig ta ett påhittat exempel på hur denna propagandateknik fungerar;  Palestinierna skjuter missiler in mot civila mål i Israel under en lång tid, man smugglar in vapen, man får massor med pengar i bistånd, civila israeler skadas eller dör av raketerna. När slutligen israelerna skickar jaktplan mot en raketramp efter att ha blivit provocerade en längre tid, dör några palestinier. Då blir det enda PS kommer att rapportera att; två palestinier dödade av raketattack. Gärna med bilder på de döda, samt palestinska protestaktioner. Bilder på fde dödade föräldralösa barnen. Ingen kan förneka det inträffade, men genom att selektera och inte berätta bakgrunden skapar man bilden av att israelerna både startat konflikten och är angripare. Det finns givetvis ett stort antal propagandaknep PS använder sig av men detta är nog det vanligaste.
Men under ett supervalår är det givetvis viktigare än någonsin att indoktrinera licensbetalarna om opartiskhet, fakta och information. Gör man inte detta faller hela den naiva tilltron till PS. Kanske skulle man kunna upprätthålla denna tilltro om man lät hr. Ismail debattera mot någon från SD, men i de program han figurerar handlar det inte om politiska debatter, utan nöjes/underhållningsprogram. Alltså är det direkt komprometterande för PS, då hela den falska tilltron till PS riskerar att rämna.

Men man kan även konstatera att det är legalt att hata SD och vilja döda SD, för politiska åsikter. Hur lagligt är det om någon hatar muslimer, eller vill döda muslimer? Kanske, men den som säger det kommer att bli avrättad av media, trots att islam på många sätt inte fungerar med ett Sverige som är baserat på jämställdhet, synen på hbt, eller lagstiftningen. Rent principiellt är det faktiskt samma sak; antingen en politisk tro eller en religiös. Tro som tro.
 
Så problemet med hr. Ismail är helt enkelt att han riskerar att dra ner trovärdigheten för PS. En trovärdighet man försöker upprätthålla - men som bara är falsk.

Inga kommentarer: