måndag 17 februari 2014

Så typiskt Public Service

En professor vid namn Lena Halldenius blev intervjuad av P1 Morgon om ”opartiskhet”. Detta var givetvis avsett att lugna ner kritikerna mot Public Service efter turerna runt Soran Ismail och att Malena Ernman hoppat av PS.
Så givetvis ville man att en professor skulle berätta att det inte var lämpligt för PS att uttrycka några som helst åsikter. Men där bet man sig i tummen, då hon talade om att det handlade om att försvara grundläggande värderingar som borde vara självklara och jag citerar DN:
”– De ville ha en filosofisk bakgrund, vilket jag tyckte lät bra. Jag förklarade i telefon vad opartiskhet i värdefrågor betyder, att det inte är samma sak som att vara neutral eller inte ha en åsikt. Att konsekvent försvara demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter, till exempel, och tillämpa de principerna oavsett sammanhang, oavsett andra intressen och oavsett vem som kan gynnas eller missgynnas, är att vara opartisk. Men jag var också tydlig med att jag är kritisk mot Sveriges Radios hållning i den här frågan, att opartiskhetskravet används för att slippa ta ställning och ducka för viktiga frågor. Det är fegt och principlöst, säger Lena Halldenius till DN.”
Visst, jag håller helt med henne om detta. Det innebär alltså att det borde vara PS ansvar att även kritiskt granska diverse dumheter som strider mot logik, fakta eller det samhälle lagstiftaren vill ha och se Sverige som. Helt enkelt ett modernt västerländskt samhälle baserat på svenska värderingsgrunder sedan generationer. Inte konstigt alls egentligen.
Men varför kan då inte PS tillstå detta, och ifrågasätta saker eller handlingar som uppenbarligen borde fram i ljuset och diskuteras baserat på logik och våra värderingsgrunder? Det finns två svar på denna fråga: Det första är propaganda, och PS har två riktlinjer man följer det är dels vad man inte berättar, och dels vad jag kallar för fokusförflyttning. Det är alltså direkt tabu att ta upp t.ex. invandringens kostnader, överrepresentation i kriminalitet, integrationsproblem och annat relaterat till invandringen och den obefintliga integrationspolitiken. Med fokusförflyttning menar jag att man talar om vad du ska engagera dig i, t.ex. sport, kultur samt de frågor de politiska partierna valt att driva. Kombinerar man dessa två saker och blandar in värdeord som hatsiter, avslöjanden, främlingsfientlighet, berikning samt utanförskapsområden, står det ganska uppenbart vad man håller på med – ren propaganda.

För det andra, och detta är intressant, gäller det givetvis att inte ifrågasätta en massa dumheter och konflikter mellan logik, fakta och saker relaterat till invandring. Islam är ett typexempel på detta och vi har en direkt koppling till vad professorn säger. Med lite logik är mycket av det som finns i islam och för sakens skull även i koranen rent vansinne för varje sunt tänkande människa. Som jag påtalat tidigare handlar det ofta mellan helt ologiska saker skrivna för 1400 år sedan i ett arabland och vad vi vet idag. Ibland pratar vi även om direkta konflikter med svensk lag man bara struntar i. Det finns ett otal exempel på detta, och det märkliga är att svensk lag står över alla religioner, men rena lagbrott och ologiskheter tolereras med den idiotiska hänvisningen att det är religion.
Så om vi ser PS agerande mot bakgrunden att de är en ren propagandaapparat, är det inte alls konstigt att man agerar ”fegt och principlöst”. Det är helt enligt de instruktioner man har.
Vem är förvånad över att intervjun sedan inte sändes i radio? Inte jag i alla fall.

Inga kommentarer: