lördag 1 februari 2014

Enough is enough!

Nu har man alltså avskaffat den kommunala demokratin när det gäller flyktingfrågor. Monetär morot och partipiskan dög inte längre. Så man ändrade lagen och bestämde att tjänstemän på ett statligt verk ska bestämma hur många s.k. flyktingar kommunerna ska ta emot. Och nu kan man läsa i tidningarna en massa floskler som vi kan läsa på denna länk; ”Det finns en vilja att ta emot fler. Men alla kommuner anger bostadsbrist som huvudskäl.”, ”… gäller att visa att vi har ambitionen att ta emot fler.” eller ” Ser man till vad som skulle behövas så är Uppsala kommuns ökning inte alls tillräcklig. ”. Man har tydligen lagt fördelningsansvaret på länsstyrelsen baserat på migrationsverkets behov.
Ovanpå det har man tydligen gjort fördelningen enligt någon påhittad beräkningsmall, i vilken arbetsmarknad, folkmängd, bostadsmarknad och demografi ska beaktas med olika procentsatser och utgöra mall för hur många man ska tvinga kommunerna att ta emot.


Nu eftersom det finns en tvingade lag, finns ingen anledning att försöka muta kommunerna med rundliga belopp för att de ska ta emot s.k. flyktingar. Det är bara att sänka ersättningarna raskt, och sedan kommer kommunerna tvingas höja skatterna, både som en följd av det ökade och tvingande mottagandet, samt att ersättningarna per s.k. flykting sänks. Och eftersom det redan råder stor bostadsbrist, kommer man tvingas till en massa lika desperata som kostsamma lösningar, i kombination med redan tecknade avtal med företag som tjänar storkovan på att ta hand om ”flyktingbarn”.

Vi väntar nu på nästa konflikthärd i värden, och någon form av generell amnesti åt alla från detta område. Men det paradoxala är att de som lyckas smuggla sig till, eller resa till Sverige inte är riktiga flyktingar. Det är de som kunde betala för att komma hit emedan de som verkligen flytt med risk för sina liv inte kommer hit. De finns i konflikternas närområden och svälter i flyktingläger. En mycket liten del av de som kommer hit är riktiga flyktingar, min gissning är 5% och bestående av de som FN kallar för kvotflyktingar. Mitt tips är det blir de egyptiska kopterna. De är sådär 7-15 miljoner enligt Wiki, och det muslimska brödraskapet lär inte vilja ha kristna inom gränserna.

 Vi har alltså en arbetslöshet på minst 10 %. Ekonomifakta anger 7.5 %, men det är exkluderande alla som tvingas ut i ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder”, t.ex. överkvalificerade som tvingas göra skitarbeten som praktikanter, med hot om utebliven ersättning. Ungdomsarbetslösheten är drygt 20 % enligt ekonomifakta, emedan den verkliga siffran är ännu högre. Vi har världens näst högsta skatter, inget försvar, taskig sjukvård, taskig äldrevård, taskiga skolor, inga bostäder till studenter o.s.v.

Vidare har vi importerat problem som vi nu ser i de gamla miljonprogammens förorter. Det går inte en dag utan att man läser om skottlossningar bombdåd eller mord.

Man har sänkt ribban för vad som är våldtäkt i lagboken. Detta eftersom Sverige ligger god tvåa i världsstatistiken när det gäller våldtäkter. Friar man gärningsmännen var det ju inte våldtäkt, enkelt, och statistiken ser bättre ut.

 Jag hade kunnat göra detta inlägg betydligt längre, men vill efterlysa någon kan gå fram emot Reinfeldt, Ullenhag och alla de andra sjuklöverpolitikerna och sagt; "I look you in the eye and simply shout -Enough is enough!!!!” (thanks Donna Summer!).

Inga kommentarer: