torsdag 20 februari 2014

Tyvärr, ett spel för galleriet

Enligt den senaste lagstiftningen är det ju så att migrationsverket tagit över det kommunala självbestämmandet när det gäller flyktingmottagande. Som jag ser det strider detta direkt mot grundlagens första paragraf, i vilken det klart anges att kommunerna har självbestämmande. Det hade varit illa nog om rikspolitikerna tagit över detta ansvar, men det kan inte klassas som något annat än rent lagvidrigt att flytta detta ansvar till ett statligt verk, utan något som helst demokratiskt mandat.

Alltså kan migrationsverket idag dela ut ”flyktingar” baserat på deras behov, och kommunerna kan inte invända. I fallet Uppsala län verkar det som man i sin tur delegerat till länsstyrelsen att fördela antalet pådyvlade flyktingar mellan kommunerna i länet, och för detta har man hittat på en fördelningsmodell baserad på olika parametrar. Dessutom plockar man in Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) för att legalisera fördelningarna. Nu pratar vi alltså om en nämnd som består av demokratiskt valda personer, men demokratin är direkt haltande på många sätt, och ingen i en nämnd vet vad medborgarna tycker i specifika frågor. Vidare röstar enligt order från sitt lokala parti, vilket i sin tur tar order från riksplan. Man kan ju vidare och med all relevans fråga sig vad UAN har med flyktingmottagande att göra? Visst, en flykting behöver utbildning och ett arbete, men det kommer dröja många år. Vad är t.ex. tidsperspektivet på en invandrarkvinna från Somalia för ett förvärvsarbete? Handlar det om utbildning och arbetsmarknad i första läget? Visst, lite SFI kanske, resten är väl i 10-årsperspektiv drygt.

Men SD har alltså som man kan se på
denna länk, påtalat det lagvidriga i att kommunen förskjutit denna fråga till en nämnd. Det är helt riktigt, men är tyvärr en liten protest som bara kommer att fördröja saken lite. Det behövs bara att man tar upp detta på nästa KF, så kommer hela sjuklövern stå eniga, med tydliga märken av partipiskan på ryggen, och besluta både att Uppsala kommun ska ta emot just det antal ”flyktingar” migrationsverket beslutat.
Men har någon frågat Uppsalas medborgare vad de tycker i denna fråga? Gjorde man det inför valet 2010? Var det en valfråga med flyktingmottagning rent generellt? Svaret på alla dessa frågor är tyvärr nej. Dessutom står kommunalpolitikerna med ännu större piskmärken på ryggen, och tvingas lägga ner äldreboenden och annat för att bereda plats åt just ”flyktingar”. Hela historien är en skrämmande våldtäkt på ordet demokrati.
Om en tillstymmelse till demokrati existerat hade kommunerna rapporterat hur många ”flyktingar” de kan och var villiga att ta emot nästkommande år. Sedan hade staten och migrationsverket tagit emot precis så många personer som fördelats bland kommunerna.
Tyvärr SD; det är ett spel för galleriet som inte går att vinna. Det är dock en bra markering om än fåfäng. Det finns ingen demokrati i Sverige i dessa frågor, det är bara att beklaga. Men kasta skit på Schweiz går bra…

Inga kommentarer: