söndag 9 februari 2014

PK-politikernas motorcykelklubb

Det finns ju motorcykelklubbar som ägnar sig åt ”indrivning”. Detta är en grovt kriminell verksamhet där man hotar och skadar sina offer för att få in pengar till sin verksamhet. Man har dock inga direkta politiska syften.

Men sedan finns det organisationer som får betalt för att skada på andra sätt, och gör detta helt lagligt. Uppenbarligen med rent politiska syften. Liknelsen är slående, men det sistnämnda är lagligt trots att det uppenbarligen både skadar de som drabbas samt är ett direkt hot mot en fungerande demokrati. Man  berättar givetvis inte vilka som finansierar sin verksamhet, uttrycker inga egna åsikter, är inte villiga att ta debatt, utan jobbar enbart med smutskastning med politisk avsikt.
Minns du för runt 10 år sedan då en folkpartist hackat sig in på internnätet hos meningsmotståndarna (jag vill minnas socialdemokraterna)? Det blev ett jäkla liv i media och personen i fråga fick en ordentlig spark i häcken.

Idag finns alltså organisationer som ägnar sig åt att skada både enskilda personer och rent politisk och legal verksamhet. Man hackar databaser, man beställer olagligen uppgifter man inte har rätt till, man lämnar uppgifterna till media som omskriver och svartmålar efter bästa förmåga och emot all form av pressetik, man publicerar själva rena falsarier. Men ingen reagerar, trots att denna typ av verksamhet utgår ett direkt hot emot yttrandefriheten och ett demokratiskt samhälle. Jag tycker faktiskt att motorcykelklubbarnas indrivningsverksamhet är mindre brottslig än vad dessa element bedriver. För det första är verksamheten direkt politisk; men det rör sig då inte om argument eller kunna stå för sina åsikter vilket kännetecknar demokrati. Det handlar om att på alla opolitiska sätt svartmåla sina motståndare, ofta med direkt olagliga metoder. I andra fall direkta och avsiktliga feltolkningar eller omskrivningar för att smutskasta, då vi även pratar om stora etablerade landstäckande media som i sin s.k. avslöjande verksamhet inte har några former av moraliska aspekter eller beaktar någon form av pressetik. På så sätt utgör man ett hot mot demokrati, och använder sig av just yttrandefriheten som fastad, emedan man använder sig av denna för att just begränsa yttrandefriheten till de åsikter som passar.
Yttrandefrihet är människors rätt att uttrycka sina egna åsikter, inte att med en uppenbar politisk avsikt att förtala personer, förlöjliga och förfalska uttalanden, samt ägna sig åt direkt oetiska och olagliga metoder.
Men det intressanta är egentligen vilka som betalar för IRM, Researchgruppen och Seppuku Media Ekonomisk Förening. Att det finns idioter, ofta med ett långt brottsförflutet inom vänsterrörelser, som är villiga att leka nickedockor mot monetär ersättning är knappast förvånande. Men det smarta i historien är att man har skaffat sig en rad med buffertar eller bulvaner. På så sätt går givetvis inte varken pengar eller åtalbara saker att spåra till de verkliga uppdragsgivarna. På hemsidor nämns inte ett ord om vilka som är finansiärer, givetvis.

Men med lite logik behövs det inte mycket tänkande för att fatta vilka som ligger bakom, och finansierar dessa verksamheter. I vilkas intresse ligger att SD:s politiker svartmålas och förljugs? Visst, KD, FP, C, är kanske inte så heta kandidater. De kanske tror på demokrati. Men sedan finns det andra; LO har säkert insett att ett stort antal av deras medlemmar faktiskt gillar SD:s politik – ve och fasa! Vidare har vi en viss beröringsskräck mellan vänsterextrema och moderaterna. Detta emedan det är ekonomisk transparens mellan (s) och LO.

Men problemställningen karstår. Vilka finansierar dessa grupper som ägnar sig åt att förstöra demokratin genom att trakassera politiska motståndare? Grupperna utgör ett direkt hot mot allt vad demokrati står för och deras verksamhet borde kriminaliseras. Detta emedan motorcykelklubbarnas verksamhet med låneindrivning kallas för grovt kriminell. Som jag ser det utgör motorcykelklubbarnas verksamhet ett mindre hot mot det svenska samhället än de vänsterextrema murvelhyenor vars ofta direkt olagliga informationskanaler ger information som skandalblaskor trycker.
För närvarande pågår en insamling för att i ett civilmål stämma Aftonbladets chefsredaktör för förtal.
Jag måste tyvärr konstatera att Sverige är på intet sätt bättre än forna öststater, och är inte ett land där likhet inför lagen gäller ens när det gäller fundamental demokrati och medborgares rättigheter.
Om jag på denna sida skulle ens antyda något negativt om romer på denna sida vore det direkt åtalbart. Men när skandalblaskor publicerar rena lögner på löpsedlarna över hela landet, avsiktligt inriktat mot SD:s politiker, och med avsikten att orsaka så mycket skada är det fullt lagligt.

Inga kommentarer: