fredag 8 november 2013

Dags för ättestupa?


Äldreboenden är dyra för kommunerna. Samtidigt är det lönsamt för kommunerna att ta emot s.k. ensamkommande flyktingbarn. Det är alltså sett ur kommunernas ekonomiska synvinkel, och baserat på att staten betalar minst 1.2 miljoner per år för varje s.k. ”ensamkommande flyktingbarn”. För oss som skattebetalare spelar det mindre roll om pengarna kommer från staten eller kommunerna – på något sätt sitter det på skatten. Men ur kommunernas synvinkel är det alltså ekonomiskt smart att lägga ner äldreboenden och göra om dem till flyktingmottagningar. Faciliteterna är dessutom mycket lämpliga för just detta. Så du kan räkna med att ett antal äldreboenden kommer att läggas ned och slås ihop till större enheter så man kan spara in på personal. Är det dags att återuppliva fattigstugor eller varför inte ättestupa för de som har byggt upp Sverige? De är ju inte lönsamma längre.

Sedan har vi rätt stor arbetslöshet i detta land. Mot den bakgrunden ställer man sig frågan varför vi behöver en så stor invandring? Är det välutbildade experter som kommer hit? Det försökte man i alla fall lura i oss för sådär tio år sedan. Vill någon påstå att så är fallet idag? De vanligaste immigranterna från Somalia, Afghanistan och Irak kommer det i genomsnitt ta runt 10 år innan de kommer i förvärvsarbete. Inte märkligt alls, men de måste försörjas och ha bostad under denna tidsperiod.

Javisst, bostad. Kanske har du som jag barn som desperat letar bostad. Det finns inga, kommunernas kommunala bostadsbolag prioriterar givetvis ”flyktingar” som fått PUT, och så blev våra barn rökta.  Och nu kommer alla ”anhöriginvandrare” även behöva bostad, så du kan ju glömma kommunala bostadsbolag eftersom de måste prioritera ”flyktingar” och anhöriginvandrare som Migrationsverket bestämt att just din kommun ska ta emot. Detta eftersom Riksdagen beslutat att Migrationsverkets behov är viktigare än grundlagens § 1, i vilken det uttryckligen står att kommunerna har självbestämmande.

Så låt mig avsluta med denna underbara bild från ”Östhammars kommunspöke”, som beskriver hur det snart kommer att fungera över hela landet. alla kommuner skulle behöva ett kommunspöke som ironiserade över lokalpolitikernas maktfullkomlighet. Inga kommentarer: