tisdag 12 november 2013

Kvotering till demokratiska församlingar


Jaha, nu börjar vansinnet med kvoteringar (länk DN). Tidigare var det kvinnor som skulle kvitteras in och det är det sannolikt fortfarande. Nu är det invandrare och personer med invandrarbakgrund. Nästa steg är kvotering baserat på ålder, sexualitet, antal barn, religion, yrke, ”papperslösa”, villaägare, hemlösa, bilister, rökare, dementa eller vad ni vill.

Vad vill man uppnå? Som politiker har man som ansvar att handla för landets bästa baserat på partiets politik och då även ta hänsyn till minoriteter, annars ska man inte vara politiker. Att inneha en majoritet betyder inte att man har total makt att besluta som man vill, det innebär ett stort ansvar även för minoriteter, och respekt för de som inte råkar ha fått 50% i representativa demokratiska forum, det verkar ivrarna för detta inte ha fattat. Vad medborgarna egentligen tycker struntar man i, och i stort sett inga val sker emellan valdagarna vart fjärde år, varken i kommuner eller i landet.

Men det mest skrämmande med detta är att man inte fattat om att det handlar om beslutsfattande församlingar. Går man på kvoteringslinjen förutsätter man att personerna endast är där för att representera sig själva eller sin tillhörighet, och inte tar det ansvar som det innebär att vara politiker.

Vidare är det så att för varje inkvoterad person måste en bättre lämpad avstå sin plats. I varje representativ församling finns bara ett visst antal platser – väljer man in en person baserat på några krystade preferenser måste en bättre lämpad person avstå sin.

Men eftersom nu Löfvén ses leende på bild i artikeln ovan, skulle jag vilja avsluta med ett citat av Per Albin Hansson, från ett tal vid den socialdemokratiska ungdomsrörelsens nordiska möte i Köpenhamn den 13 juli 1930:
Makt är icke blott makt, utan också ansvar. En segrande demokrati får icke förgäta att verklig demokrati är hänsyn till alla, även till minoriteten. Makt får icke missbrukas ens av en majoritet. Övermodet är icke demokratiskt.

Det kan ju Löfvén fundera på, och vidare när han anger sig vara beredd att samarbeta med alla partier utom SD efter valet. Allt bara för att få just en sak – makt. Allt annat är uppenbarligen sekundärt, och genom att plocka in personer med invandrarbakgrund i detta fall vill man locka just personer med invandrarbakgrund att rösta på socialdemokraterna. Väljarfiske heter det på ren svenska, och man väljer alltså bort mer kompetenta personer till förmån för denna idioti, som egentligen inte borde få förekomma då det är ett rent hot emot just demokrati.

Inga kommentarer: