söndag 3 november 2013

Expressen vet inte reglerna


Men vad är detta Expressen? Ni har inte vitpixlat bilden? Dessutom kunde ni ha kapat bort undre delen så inte mannens hand syns. Man kan ju klart se att han har invandrarbakgrund – det är inte bra enligt de PK-regler som finns. Vänligen kontrollera i de instruktioner ni har. Ni ska på alla sätt dölja att personer har utländskt påbrå eller utländsk härstamning när det gäller alla typer av brott. Däremot ska det framtonas och kallas ”berikning” avseende företagande och sportsliga saker.

 Det har gällt sedan ”Lilla Saltsjöbadsavtalet”, 1987. I dess tredje punkt kan man läsa;  ”Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.”. Alltså; det är inte PK att visa att en person som begått mord, samt har ett långt brottsregister har mörk hudfärg.

Vidare har Ni missat den klassiska namngivningen. Personen har inget namn, och det hade varit på sin plats att i artikeln kalla honom Nisse, Kalle, Sven eller Anders.  Har någon idiot givit en invandrare ett svenskt pass ska han heta ”svensken, svensken och svensken”, om denne befinner sig utomlands. Att bli svensk medborgare är numera ett ”flingpaketfynd”. Exempel på det detta är Fuad Shangole, och den imam som smugglar vapen till Syrien, ni vet ”svensken”.

Men ni på Expressen, bli nu inte förvånade om Kent Persson ringer i morgon och informerar Er om olämpligheten i artikeln och vilka regler som gäller för fristående och oberoende journalistik i detta land.

Inga kommentarer: