onsdag 8 oktober 2014

Det här med integritet

Här i Sverige har vi inga som helst hälsokontroller på de som kommer hit och kallar sig för flyktingar. Det är nämligen integritetskränkande.
Om man nu funderar lite på saken, och i beaktande av det jag skrev i mitt tidigare blogginlägg, att varenda svensk får ett registreringsnummer i pannan från födseln vilket kallas psonnummer (sic) och att det finns massor databaser där du och jag är registrerade, att myndigheterna skickat hela svenska befolkningsregistret till NSA samt att man har rätt att snoka i all mail och telefontrafik, ter det sig mycket märkligt att man inte kräver några som helst medicinska kontroller av de som söker asyl i detta land.
AIDS är en mycket utbredd sjukdom i Afrika, och jag vill minnas att man pratar om tiotals miljoner smittade.
Nu har vi även ebola, men det är ju integritetskränkande att kräva att ”flyktingar” testas för dessa sjukdomar som kommer från Afrika. Sådana tester är frivilliga, och givetvis på skattebetalarnas bekostnad.
Man frågar sig helt enkelt om det är en ren tidsfråga innan vi får vårt första ebolafall i Sverige. När så händer, är det fortfarande integritetskränkande att helt enkelt kräva att den som söker asyl i detta land inte är smittad av två dödliga sjukdomar som är förekommande i Afrika?
Svenskar har uppenbarligen ingen rätt till integritet, men den som söker asyl har det.

Inga kommentarer: