lördag 25 oktober 2014

Lite testande från Skärholmen?

Tapani Juntunen, som är moderat politiker i Skärholmen skriver i SvD att ”Det finns i huvudsak tre skäl till varför man vill migrera in i ett nytt land. För arbete, för studier eller för fristad.”. Artikeln går ut på att han efterlyser en tredje väg i politiken, där man ska begränsa anhöriginvandringen när man inte har råd med den rent samhällsekonomiskt. Vidare menar han att man måste gå från den nu kravlösa invandringspolitiken till en stramare hållning med krav på de som invandrar. Han menar någon form av samhällskontrakt mellan invandrare och samhället.
När man läser detta, med bakgrunden av att Reinfeldt ville att vi öppna våra hjärtan, två valperioder av Alliansstyre, samt en i det närmaste obegränsad invandring, undrar man om detta inte är vanlig ”probing” för att se vad som händer.
All måste ju inse att den förda invandringspolitiken är helt vansinnig, till stor skada för landet och en ekonomisk katastrof. Ingen vet vad invandringen egentligen kostar, men 100 miljarder/år lär inte vara något överbud. Bara migrationsverket ska enligt propositionen tillåtas öka från 23 till 34 miljarder. Vidare tar man pengar från den riktiga flyktinghjälpen i länder där det finns flyktingar och flyttar till migrationsverket. Synnerligen inhumant. Ökningen är alltså 8 miljarder viket är mer än man satsar på skolan, vården och äldreomsorgen. Ingen ifrågasätter dessa 8 miljarder.
Men artikelförfattaren missar en viktig sak. Han menar att de som kommer till detta land gör det för studier, arbete eller fristad. Det är inte så enkelt, men om vi räknar bort studerande, vanligtvis från andra länder i västvärden, finns det en gemensam faktor varför människor väljer flytta hit, det är för att få en bättre levnadsstandard inget annat. Kanske kommer en del för arbeta för denna levnadsstandard, men problemet är att vi har en hög arbetslöshet och i den mån arbete ger högre levnadsstandard arbetar man givetvis. Men det finns inte obegränsat med arbeten och politikerna skapar inga arbeten. Att ens nämna studerade från andra länder tycker jag dock är utanför spelplanen. Självklart ska vi tillåta studerande från andra länder att komma hit, det har inget med invandringspolitiken att göra. Svenska studenter åker till andra länder för att studera, det är inte utvandring eller migration.
 
Det är alltså bara en sak som är den absoluta huvudanledning till immigrationen till detta land och det är att de som kommer hit vill ha en bättre levnadsstandard.
Vi är ett litet land i norr, och det är föga trovärdigt att en person flytt hundratals mil, över dussintalet gränser, från en annan världsdel och sedan kan kalla sig för desperat flykting. Detta faller på sin egen orimlighet och dessutom vet vi att det kostar runt 100 tusen kr att bli smugglad till Sverige. På så sätt understödjer man både en inhuman flyktingpolitik, människosmuggling och orsakar stora skador för landet, om man är naiv nog att tro att det är flyktingar som kommer hit.
 
Artikelförfattarens stramare krav på de som invandrar och snack om samhällskontrakt är följaktligen rent larviga. Det är dags att stänga gränserna för alla som kallar sig flyktingar. Vidare har vi enorma kostnader och problem redan. Med gott samvete kan vi alltså även hänvisa riktiga kvotflyktingar till andra länder inom EU. Vi är alltså nere på kanske 5% av den invandring som sker idag, med full logik och med gott samvete. Vi behöver ingen arbetskraftsinvandring, vi har en stor arbetslöshet. Det lönar inget att jämföra arbetslösheten i andra länder med den svenska. Det är som att på sjukhuset trösta sig med att de finns åtskilliga på samma sjukhus som har värre plågor och värre sjukdomar. Att det är sämre ställt på andra platser eller i andra länder är inget försvar.

Inga kommentarer: