torsdag 9 oktober 2014

Det här med islam och svenskt medborgarskap

Jag är liksom lite överraskad av den naivitet som finns i detta land. För det första är islam grundat av Muhammed på 600-talet, och han skrev en skrift som heter koranen. Att det som gällde på 600-talet inte gäller idag är ju en ren självklarhet i mina ögon, i synnerhet som den skrevs i en annan del av världen. Vidasre innehåller den rena lagvidrigheter förutom alla omotiverbara konstigheter som att muslimer inte får äta fläskkött som kravet på halalslaktade djur. Med lagvidrigheter menar jag att den uppmanar rättrogna muslimer till mord på alla otrogna.
Ovanpå detta har vi att det finns massa saker som inte står i koranen men som imamer och andra religiösa ledare har bestämt. Ett exempel är hur kvinnor ska klä sig, och vi kan alla se kvinnor som tvingas klä sig som deras män eller imamer anser passande. Ovanpå detta finns det en rad förhållningsorder som muslimska kvinnor måste hålla sig till som separerade badtider och gymnastik för pojkar och flickor i skolorna.
Jag har nu inte orkat fördjupa mig i alla muslimska konstigheter, men min slutsats är att de är inkompatibla med ett modernt västerländskt samhälle. Dessutom biter inte argumenten att ”det står i koranen” eller att det är ”religion” på mig. Ologiska och omotiverbara saker är inte accepterbara.
Ovanpå detta har vi den ”arabiska våren” med IS som skär halsen av hjälparbetare, journalister och alla som inte konverterar till islam. Eller Boko Haram som kidnappar kristna småflickor för att sälja dem på marknaden, eller al-Shabaab, eller al-Qaida, eller…välj själv, det är den arabiska våren. Det är bara att vänta på att kanske 10 miljoner kristna Kopter i Egypten blir riktiga flyktingar.
Men visst är det så att bara ett fåtal muslimer är extremister. Vill någon vara muslim men inte påverka mitt land eller ställer krav på det får de väl vara muslimer utan att behöva motivera det.
Jag ser därvidlag ingen skillnad mellan politiska åsikter eller religion. Jag accepterar kommunister, socialister eller andra politiska åsikter så länge de inte ställer krav baserade på sin övertygelse på mig eller det liv jag vill leva och anser är rätt. Men islam sticker ut i sammanhanget och man gömmer sig under det omotiverade paraplyet religion för att legalisera rena dumheter. Dumheterna kan man inte motivera, utan hänvisar till koranen (från 600-talet), eller vad imamer tycker. Det är inte accepterbart i min bok.
Så visst, och jag är tjatig; vill någon vara muslim och be i hemmet har jag inga problem med det. Men att ställa krav på att få moskéer, minareter, böneutrop, speciell mat, skolundervisning och andra rena dumheter måste stoppas. Det spelar ingen som helst roll hur många som är muslimer – har man inga logiska och accepterbara argument för sina krav är de helt oacceptabla.
”Svenskar” som reser till länder de ”flytt” från för att kämpa med islamistiska, terroristklassade organisationer ska berövas sitt svenska medborgarskap med omedelbar verkan.

Som det fungerar för närvarande verkar det vara så att den som vistats i detta land en viss tid, och med lite tur hittar svenskt medborgarskap utan att känna till hur landet styrs eller kan ett ord svenska, hittar sitt medborgarskap i en kebabrulle. Kan man inte förstå och prata svenska, och ej heller vet hur landet styrs, ska man inte heller ha rätt att rösta i svenska val eller vara medborgare i mitt land.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det är så förvånande att när muslimer lämnar sina hemländer så söker de sig nästan alltid till länder - typ Sverige - som befolkas av otrogna hundar och strukturella rasister.

Hur tänker de då? Kan det verkligen vara optimalt när religionen betyder så mycket för dem?

Ulmerkotten sa...

Jag tror plånboken går före religionen. Man betalar smugglingen för en person som drar någon rövarhistoria för migrationsverket. Sedan blir det grönt ljus för halva släkten att komma hit som anhörinvandring

Man kan köra en liknelse med de svenskar som utvandrade till USA på 1800-talet och skrev brev hem om landet som flöt av "mjölk och honung". Mjölken och honungen är idag vi svenskars surt förvärvade skattepengar.

Anonym sa...

Men det märkliga är att muslimerna genom att komma hit utmanar sin religion på ett fascinerande vis.

Sura 5:56 lyder:

"I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro ju varandras beskyddare, och den av eder, som tager dem till beskyddare, hör dem till; Gud vägleder förvisso ej de orättfärdiga människorna."

Bör "hör dem till" tolkas som att de avfallit från den rätta vägen (islam) och därmed har begått ett oförlåtligt brott som bör bestraffas med döden enligt traditionell islam?

Ulmerkotten sa...


När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”.

Koranen, Sura 47:4