tisdag 14 oktober 2014

Heja Bert!

Det är ju knappast någon nyhet att olika företag tjänar storkovan på invandringen. Bert Karlsson är en av dem och det finns ingen anledning att klandra honom för det (länk).
I DN kan man alltså läsa att man säljer andelar i som ska vara en god investering och DN snackar om en avkastning på 1000 procent på fyra år. Man nämner i artikeln att ”Migrationsverket betalar ut upp till 350 kronor per boende och dag.”
Var denna siffra kommer ifrån vet jag inte. Mig veterligt är det så att kommunerna ordnar flyktingboende, och för detta ersätts man med minst 1900kr per dygn från staten. Minst, eftersom det tillkommer en massa kostnader för ”god man”, transporter, tolkar m.m. Men låt oss räkna lågt, 2000kr/dygn. Eller 730.000 kr/år. Till detta kommer 500.000kr, och vi landar på nu på beloppet 1.23 miljoner, vilket räcker för en helpension på Grand Hotel i Stockholm.
Man ju tycka att eftersom pengarna slussas till kommunerna från staten, är det bara en flytt av pengar. Men nu är det två problem; för det första har staten inte obegränsat med pengar, och för det andra varar detta stöd bara några år. Vidare är ju regeln att dessa ”flyktingar” beviljas PUT, behöver arbete, SFI, och kan plocka hit halva släkten som ”anhöriginvandring. Alltså behövs en massa bostäder som inte finns och mängden arbetsplatser är inte obegränsad. Och till sist och syvene (finns detta ord?), är det skattepengar, oavsett om vi pratar om kommuner eller staten, varav en stor del hamnar i fickorna på företag som givetvis utnyttjar situationen. Det handlar om att de som kommer till detta land måste försörjas och ha bostad, och nu givetvis om privata företag som utnyttjar naiva politikers desperation. 

Hade det varit flyktingar hade man kanske anfört att det är humanitärt. Men minst 90% av de som kommer till detta land är inget annat än ekonomiska lycksökare. Dessutom har vi enorma problem som ett rent resultat av den imigrationspolitik som förts de senaste åren.
Till dig som tror att jag hittat på dessa belopp, du kan finna källdata på denna lank, som är ren lagtext. Paragraf 1b och 7b. Men därutöver är det en massa andra ersättningar du kan läsa på själv om i lagtexten, som jag inte räknat med.
Så ställ dig nu frågan om våra pensionärer, som byggt upp vår välfärd och detta land har 1.23 miljoner per person och år? Har vi något försvar? Har vi bra utbildning för våra barn? har vi bra sjukvård?
Ingen penningåse är utan botten - sorry.

Inga kommentarer: