fredag 6 januari 2017

Det kommer att bli en fingertutt

För någon dag sedan var det en artikel där Hultqvist menade att försvaret inte behövde mer pengar. Inte konstigt alls – han har inga pengar, och slutsatsen blir alltså att försvaret inte behöver mer pengar. Detta är ju något som SD har flaggat för länge, och militären instämmer med att läget är minst sagt akut. Sjuklövern har alltså under en lång rad av år rustat ner försvaret till ett rent skämt och man har avskaffat värnplikten. Regementen har lagts ner i massor och Gotland lämnades helt försvarslöst. Motiveringarna har under åren varit många, och alla lika larviga som felaktiga.
Men nu börjar alltså parti efter parti ändra inställning, och man kan läsa att moderaterna vill ha 8.5 miljarder mer (
länk). 
Nu instämmer även centern i detta (länk), och till och med miljömupparna menar att försvaret behöver mer pengar ”på sikt” (länk). Nu är ju just detta parti en del av regeringen, och man vet lika väl som Hultqvist att det inte finns några pengar, alltså fungerar uttrycket ”på sikt”, eftersom pengarna för närvarande saknas.
Vi väntar nu på att regeringen blir så pressad att man kommer tvingas skjuta till mer pengar, men det kommer bara bli något symboliskt belopp, men med så god trovärdighet man kan uppbringa. Problemet är att vi som medborgare har föga begrepp om pengar i de storleksordningar man pratar om. Låt oss säga att regeringen kommer med att skjuta till 420 miljoner så låter det mycket. I själva verket skulle det vara ca 1% av nuvarande budget på 42 miljarder, och mot bakgrunden att soldater har rent larviga löner, materialbristen är stor och det handlar om att bygga upp ett försvar värt namnet skulle det inte göra någon som helst skillnad. 1975 var försvarsbudgeten drygt 3% av BNP men är idag ca 1%.

Vidare har vi tidsaspekten. Även om man vill och har pengar tar det tid att bygga upp ett försvar det är inte bara att köpa materiel, utan det handlar om stora upphandlingar som tar tid, teknik, utbildningar, logement, övningsområden och mycket annat. 10 till 20 år pratar vi om för att få ett försvar värt namnet om man satsade på det, men det gör man inte och kommer inte att göra eftersom det helt enkelt inte finns pengar, och ej heller politisk vilja.

Men min gissning, och i synnerhet mot bakgrunden av att väljarna anser att SD är mest trovärdiga när det gäller att satsa på försvaret, är att Löfvén och Hultqvist snart kommer att kalla till presskonferens och man kommer proklamera att ”mot bakgrunden av det osäkra läget i regionen”, kommer man skjuta till några hundra miljoner (en piss i Mississippi), för att slippa kritiken för ett tag framöver.
Man kan vidare notera att det är ytterligare en fråga som sjuklöverns partier insett att man vanskött, men man kan givetvis inte erkänna detta, men lanserar saker som SD påtalat i många år som sina egna. Men i brist på pengar kommer den s.k. satsningen bara bli en fingertutt.

Inga kommentarer: