tisdag 17 januari 2017

"Varför", Sarnecki

Sarnecki avslöjar en intressant detalj i SVT:s Agenda. Kanske tänker han sig inte för när han säger ”…att vet vi, frågan är varför….”. Han avser alltså att man vet att personer med utländsk härkomst är överrepresenterade när det gäller brott, men finner frågeställningen om varför det är så intressant.

Av detta påstående kan vi dra två slutsatser: Antingen är det så att BRÅ för denna statistik och Sarnecki har tillgång till den, men den mörkas. Eller är det så att man förlitar sig på statistiken från 2005. Det sistnämnda är föga sannolikt då det under olika tidsperioder kommit invandrare från olika områden och länder. Det vore alltså direkt felaktigt att klumpa ihop alla som med utländsk härkomst, och sedan generalisera på detta sätt. Det är givetvis så att personer med olika bakgrund är av största intresse om man ska ta fram relevant statistik och kunna dra slutsatser. Det är knappast så att man kan förutsätta vare sig samma överrepresentation eller brottstyper när det gäller invandare från Norge som gällande de från MENA.

Min slutsats är alltså att BRÅ med stor sannolikhet för denna typ av statistik, men håller den hemlig. Om man inte för denna statistik kan man betrakta det som rent tjänstefel.
Man har länge skyllt all överrepresentation på ”socioekonomiska faktorer”, alltså att enda anledningen till överrepresentation när det gäller invandrare skulle vara orsakat av att man har mindre pengar eller inget att göra, eller inte kan få arbete av olika anledningar. Detta har i sin tur lett till olika satsningar i mångmiljardklassen som har varit mer eller mindre misslyckade.
Men om vi använder av de siffror som finns att tillgå, så visade alltså BRÅ:s rapport från 2005 (
länk, sid. 43), e
n överrepresentation på i synnerhet ”våldtäkt/försök till våldtäkt” beträffande invandrare på 400%. Hur ska detta kunna förklaras med socioekonomiska faktorer eller ”utanförskap”? Det skulle finnas en logik om man kopplade olika tillgreppsbrott som rån, stöld eller liknande till utanförskap, men just sexualbrott kan svårligen kopplas till utanförskap eller ekonomiska faktorer. En person har knappast något att tjäna på att begå en våldtäkt eller tafsa på kvinnor.

Men vi kan alltså, och med direkt koppling till invandringen se att våldtäkter och olika sexuella övergrepp ökat lavinartat. Detta går alltså inte att skylla på utanförskap eller liknande, utan enbart på att personerna i fråga har tagit med sig en rutten kvinnosyn.
Men givetvis är det så att sjuklöverns politiker inte törs peta i detta eller tillstå att så är fallet. Det finns uppenbarligen direkta kopplingar även till islam och den kvinnosyn som man importerat från MENA, därför gäller det att dölja hela problemet. Polisen lägger utredningar på hög, går inte ut med relevanta beskrivningar av gärningsmän och skyller på ”utredningstekniska skäl”. Åklagarna har uppenbarligen instruktioner om att hitta luckor i lagen för att inte åtala, och domstolarna friar som regel om man inte nödsakas döma ut larvigt låga straff och skadestånd.

Hela problematiken leder i sin tur till ökande mörkertal då alla vet att det inte är mödan vårt att ens anmäla en våldtäkt. Mycket sannolikt är Sverige idag det land med flest våldtäkter per capita i världen.

Så nu har vi alltså svaren på ”varför”. Det första är att myndigheter och politiker mörkat och mörkar hela problematiken, vilket i sin tur gör att brottslingar inte straffas och mörkertalen stiger.
Det andra svaret är att detta är en ren konsekvens av att man släppt in personer med helt rutten kvinnosyn baserat på kulturella och religiösa skillnader som uppenbarligen inte hör hemma i ett modernt västerland. Men att tillstå att man begått en rad med allvarliga misstag och försöker föra svenska befolkningen bakom ljuset kan man givetvis inte. Det vore ju både att erkänna att man gjort fel samt direkt ”främlingsfientligt”.

4 kommentarer:

Martin sa...

Mja, det pågår ju hela tiden forskning på universiteten. Forskning som troligtvis är försiktigt formulerad. Och som ej presenteras av media. Det är ju inte bara BRÅ som gör undersökningar.

Ulmerkotten sa...

@ Martin. Men vi måste ha officiell statistik. Forskning är en sak, men det är mycket märkligt att BRÅ, som alltså är till för att förebygga brott inte följer upp statistik som är minst sagt skrämmande.
Så gör man det, men inte redovisar det är det ministerstyre. Gör man det inte, är det tjänstefel.

Anonym sa...

https://www.dailymotion.com/video/x3azhnm_norra-magasinet-invandrare-och-brottslighet_webcam#tab_embed

Ulmerkotten sa...

@ Anonym. Tack för länken! Gammal men lärande och kul. Innan man lade på locket.