fredag 27 januari 2017

Rensa för socioekonomiska faktorer?


Justitieminister Morgan Johansson (s), menade att en ny statistik där man undersöker överrepresentation när det gäller brott och härkomst inte behövs (länk).
Han säger i artikeln: ”
– Det har gjorts både i Sverige tidigare och det finns otaliga internationella studier som alla visar ungefär samma sak. Att minoritetsgrupper ofta är överrepresenterade i kriminalstatistiken, men när man rensar för socioekonomiska faktorer så försvinner det nästan helt och hållet.”
Den fråga man nu måste ställa sig är givetvis; Hur relaterar man brottsstatistik med avseende på socioekonomiska faktorer? Alltså, hur vet man vilken påverkan dessa socioekonomiska förhållanden har, samt vilka brottstyper relateras de till, och vad är socioekonomiska faktorer?
Om vi börjar med socioekonomisk indelning (länk), avser man alltså bara olika samhällsklasser eller yrkesgrupper. Det har alltså ingenting med bakgrund, trångboddhet, liten julgran, religion, etnisk eller kulturell bakgrund att göra.

Redan här föll Morgan Johanssons resonemang, då det är uppenbart att personer med utländskt ursprung är kraftigt överrepresenterade när det gäller i synnerhet sexualbrott, och vissa typer av brott. Detta står i klartext i BRÅ:s utredning från 2005. Om det förhöll sig så att det fanns en direkt koppling med inkomst/samhällsklass, skulle den alltså vara jämt fördelad över olika brottstyper och inte, som nu är fallet visa en kraftig överrepresentation avseende vissa brott. Eventuellt kan man tänka sig att tillgreppsbrott skulle vara överrepresenterade då de görs för egen vinning, men knappast olika sexualbrott vilket är fallet.
Men det är alltså så enligt Johansson att man kan ”rensa” från socioekonomiska faktorer. Hur kan man göra detta? På vilket sätt kan man förutsätta, för vilka brott, och hur mycket kan man anse beror på dessa faktorer? I första läget måste man alltså veta hur mycket påverkan man har av dessa faktorer och vilka brott man avser. Det gör man inte. Sedan har vi givetvis att en stor mängd brott utförs av ungdomar. Ska man då titta på föräldrarnas socioekonomiska status eller på vilka parametrar ska man bedöma ungdomar?

Mot bakgrunden av att detta land tagit emot en massa ekonomiska lycksökare från MENA de senaste åren, och att just sexualbrott ökat dramatiskt, är det inte annat än en ren lögn att skylla detta på socioekonomiska faktorer. Detta då vi vet att personer i dessa regioner har en rutten kvinnosyn i bagaget.

Hur man än beter sig för att ”rensa” för dessa faktorer blir det inte annat än rena gissningar, och således ljuger Johansson. Vidare kan man ju fråga sig vilka ”man” är? Vilken eller vilka har gjort denna rensning, när, och hur? Var är denna utredning?


Sist men inte minst - vad ämnar man göra för att lösa problemet? Det är knappast någon tröst för alla brottsoffren, och i synnerhet våldtagna kvinnor att justitieministern konstaterar att dessa problem finns.  Ej heller är det någon tröst för alla våldtagna kvinnor att andra medborgare springer runt på gator och torg med ljus för att visa sin sympati, som är fallet i Uppsala denna kväll. Var är kraven på konkreta åtgärder och i synnerhet straff för brottslingarna? 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Även om den socioekonomiska förklaringen (mot förmodan) skulle vara hela förklaringen så varför fortsätta att importera i en takt av 30 000 sådana per år? Vad är syftet?

Ulmerkotten sa...

Korrekt analys. Oavsett socioekonomiskt svammel och annat finns ingen som helst anledning till att fortsätta ta in de ekonomiska lycksökarna.
Inlägget jag gjorde var dock för att bevisa att det bara är svammel av Morgan Johansson, att förneka att det finns andra skillnader än socioekonomiska till överrepresentationen i brottslighet.