måndag 9 januari 2017

Prickskyttegevär till landet jägare

 Hultqvist backar hela tiden om pengar till försvaret. Det är inte alls konstigt då det inte finns några pengar. Han snackar om olika samarbeten samt att han anser det ologiskt att allokera pengar till försvaret för att sedan fördelas av de som vet bäst vilken hotbild som finns och har betydligt djupare insikt än vad han har. I stället kommer han med en försvarsberedning, som ska klarlägga behoven för att man sedan ska kunna fördela de pengar regeringen vill allokera (länk).

Hultqvist och regeringen vill köpa sig tid helt enkelt – tid som inte finns. Alltså är ”försvarsberedning” lösningen. Jag vet inte hur många gånger jag hört politiker dyka med att ”tillsätta utredningar” eller ” …vänta till dess utredningen är klar”. Det är en klassiker när man inte kan fatta beslut, inte vill eller inte har pengar. I detta fall är det givetvis det sistnämnda, och regeringens budget är redan underfinansierad. Hultqvist har alltså inget annat val för närvarande.

Det känns som att be ett barn skriva önskelistor, men det finns inte ett öre att köpa julklappar för. Man hoppas desperat på att kunna flytta julafton till den dag det finns pengar.

Jag har svårt att ställa de olika hot som nämns mot varandra, men helt klart är att Sverige saknar ett försvar värt namnet rent materiellt, tekniskt och numerärt.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg; Hultqvist kommer nu att få några hundra miljoner, man kommer ha en presskonferens och uppblåsa detta som en stor satsning, vilket det inte är, men det lugnar medborgarna och man köper sig lite mer tid.
Eftersom nu Hultqvist vet att Ryssland skulle bli förbannade om vi går med i Nato, ”…det skulle skapa oro”, kan man läsa. Han törs givetvis inte komma med det förslaget, utan svamlar om militära övningar med länder i trakten. Om vi ponerar att Sverige blir angripet militärt är det dock inget som säger att de länder vi övat tillsammans med skulle blanda sig i konflikten. Ett lands försvar, är som namnet anger till för att skydda det egna territoriet, inte blanda sig i saker man inte ser eller har som konkreta hot mot detta.

Socialdemokraterna var det parti som totalt slaktade det sista av det försvar vi en gång hade. Alliansen kan givetvis blanda sig i matchen och komma med överbud om hur mycket man ”vill” satsa på försvaret, men ej heller de har några pengar.

Det blev mycket klagande….men har jag någon lösning?
Det går inte att bygga upp ett försvar vårt namnet på några år och inga pengar finns. Min kortsiktiga lösning är att helt enkelt inköpa bra prickskyttegevär till alla landets jägare. Anledningen är att man på detta sätt skulle förbereda ett gerillakrig mot den makt som skulle ockupera landet. Historien visar att detta är den typ av krigföring som vanliga arméer har svårast att hantera, och landets geografi är perfekt för just denna typ av krigföring. Kostnaden skulle bli kanske 5 miljarder, men avskräcka för att ockupera landet till dess ett försvar värt namnet kunnat skapas.

5 kommentarer:

Martin sa...

Varför skulle sverige bli angripet militärt? USA har köpt tillräckligt många "svenska" politiker för att kunna invadera genom regeringsbeslut?

Anonym sa...

Landets Jägare har redan minst ett förmodligen flera prickskyttevapen. De flesta har ett klass 1 vapen och ett salongsgevär. Det finns massor av eldkraft runt om i landet.

Edward Ulfertz sa...

Om man gav alla ostraffade svenska medborgare rätt att inneha vapen,
så skulle det inte kosta 5 miljarder. Det skulle inte kosta staten ett öre.

Ulmerkotten sa...

1. @ Martin. Så det finns alltså ingen ökande hotbild från öst alltså?
2. @ anonym. Visst, men jag pratar om elaka pangare med ljuddämpare och kikarsikten som kan användas på 500-1000 meter.
3. @ Edward. Men hur skulle detta sluta i de berikarområden som finns?

Edward Ulfertz sa...

Svar till Ulmerkotten:
Där skulle det inte göra någon skillnad. Där har ju de flesta vapen redan.