måndag 16 januari 2017

Monetär prostitution, Löfvén.


Det gäller att välja vilka man samarbetar med. Iran är alltså ett land om vilket Amnesty skriver:
Myndigheterna inskränkte kraftigt yttrandefriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten, och grep och fängslade journalister, människorättsförsvarare, fackligt aktiva och andra oliktänkande på vaga och alltför generella anklagelser. Tortyr och andra former av misshandel av fångar var fortsatt vanligt och kunde utföras utan risk för efterräkningar; förhållandena i fängelserna var svåra. Bristfälliga rättegångar fortsatte att hållas, i vissa fall med dödsdomar som resultat. Kvinnor och medlemmar av etniska och religiösa minoriteter utsattes för omfattande diskriminering, både i lagstiftningen och i praktiken. Myndigheterna verkställde grymma bestraffningar, som berövande av synen, stympning och spöstraff. Domstolar avkunnade dödsdomar för en rad olika brott; många fångar, däribland minst fyra ungdomsbrottslingar, avrättades.” (länk).
Mycket mer finns att läsa på Amnesty:s sida om Iran, och ställ dig frågan om detta är ett land du vill Sverige ska ha som samarbetspartner och bilaterala överenskommelser med.
Nu ska alltså Lövén åka till detta land för att smöra för svensk export och bilateralt samarbete (länk). Min åsikt är att vi inte ska ha något som helst samarbete med länder som uppenbarligen struntar blankt i mänskliga rättigheter och uppenbarligen har både ett ruttet rättsskipningssystem samt ägnar sig åt knasigheter baserade på en gammal skrift från 600-talet. Givetvis är det så att de som bor i Iran har rätt att bestämma hur landet ska styras, men det innebär inte att svenska regeringen ska stödja samarbeten med länder som Iran, tvärtom, vi borde ej ingå några som helst avtal med dem och definitivt inte ha några bilaterala överenskommelser.

Det handlar uppenbarligen om pengar, och Löfvén prostituerar sig gärna. Det går dock bra att stå i riksdagens talarstol och orera om jämställdhet, asylrätt och annat, samtidigt som man gladeligen vill ha pengar från ett land och samarbeta med detta som inte finns på spelplanen när det gäller mänskliga rättigheter.
Money talks – ren monetär prostitution alltså.

Inga kommentarer: