måndag 16 januari 2017

Varför törs man inte ta debatten?


Jag har ett antal gånger på denna blogg efterlyst relevant statistik när det gäller personer med invandrarbakgrund och brottslighet. Precis som man berättade i Agenda igår har ingen sådan statistik gjorts sedan 2005, och är alltså mer än 10 år gammal. Dessutom avser denna statistik åren innan rapporten skrev vilket gör den än mer inaktuell. Man kan givetvis dra slutsatser av denna statistik, men det intressanta är givetvis att se trender och utveckling.
Vidare är det så att vi sedan denna statistik togs fram dels sett en mycket stor invandring och delvis från andra länder/områden än tidigare, samt etablering av gängkriminalitet och ett antal s.k. utanförskapsområden, papperslösa, EU-migranter, Marockanska gatubarn samt andra faktorer som ändrats med tiden.
Men låt oss backa lite och fråga oss varför man inte gjort någon statistik när det gäller detta? Givetvis var rapporten från BRÅ 2005 en alarmsignal, men det var även så att det var en debatt om zigenare och huruvida de är överrepresenterade i stöldstatistiken några år tidigare. För att visa att så inte var fallet, tillsattes en utredning som kom fram till att det fanns en stor överrepresentation. Man tvingades alltså hemligstämpla rapporten, (
länk) för att kunna påstå att det var rasistiskt, ryktesspridning  och främlingsfientligt att påstå att zigenare stjäl mer än andra.

Om man lägger ihop dessa två saker förfaller det minst sagt naturligt att inte ens ta fram någon statistik, och man har alltså inte tagit fram någon sådan sedan 2005. Däremot har man svamlat duktigt om socioekonomiska faktorer, samt gjort vad man kunnat för att utmåla alla som efterlyst ny statistik som rasister och främlingsfientliga.
Nu när SD är ett relativt stort parti och man efterlyser att ny statistik tas fram har man inga svar. Så var inte fallet 2005 varför man lugnt kunde sopa hela problemställningen under mattan, och ingen inom sjuklövern har vågat peta i frågan då den givetvis inte är PK, och dessutom vore det politiskt självmord att ta upp den.
När nu SD efterlyser statistik finns alltså inga svar och ingen törs ta debatten. I senaste avsnittet av Agenda (SVT), hade man tappert försökt få representanter från regeringen och vänstermupparna, men samtliga avböjde (
länk). I stället fick man tag i professor Sarnecki som tillstod givetvis snackade om socioekonomiska effekter (en klassiker) och menade att ”
Det är viktig information för att kunna sätta in och utforma rätt åtgärder.” men ändå ville han inte att någon statistik skulle tas fram. En ren paradox alltså.
Men det heter ju Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Man tar alltså fram statistik med alla faktorer man anser relevanta, ålder, kön, plats, om de kände varandra o.s.v., på offer och gärningsmän, men man aktar sig noga för att nämna ett ord om invandrarbakgrund och varifrån personen kommit. Mot bakgrunden av att vi haft en stor invandring av i synnerhet män från MENA, och ofta med en rutten kvinnosyn måste det givetvis vara så att sådan statistik är synnerligen relevant och informativ för att just kunna förebygga brott. Detsamma gäller givetvis kriminaliteten i de s.k. utanförskapsområdena.

Inga kommentarer: