torsdag 26 januari 2017

En symptomatiskt naiv artikel


Dagens naivaste och verklighetsförnekande artikel kan man finna i skandalblaskan Expressen (länk). Det är på många sätt en inställning naiva feminister har, och som man kunnat läsa om många gånger. Grundbulten är att det finns män med en rutten kvinnosyn och dessa ska utbildas, omskolas eller man måste jobba med normer, attityder, gränsdragningar, maskulinitetsnormer om integritet. Hårdare straff rekommenderas inte.
Detta är rent 70-talsflum. Att begå en våldtäkt är i detta land (än så länge och enligt gemene man), ett mycket allvarligt brott. Begreppet gruppvåldtäkt är nytt i detta land och har mig veterligt aldrig funnits tidigare.
Mest frapperande i artikeln är dock den uteblivna kopplingen mellan invandrare. För drygt 10 år sedan visade BRÅ på en överrepresentation på 400% när det gällde invandrare (se tidigare blogginlägg), och det är en ren självklarhet att personer som kommer från kulturer eller baserat på religioner med en rutten kvinnosyn tar med sig denna när de kommer hit. Det är inget som går att ta bort genom att arbeta med normer och attityder.
Justitieministern menar att ingen ny statistik från BRÅ behövs när det gäller detta, och det är alltså så att man inte vill veta sanningen.

I det lilla landet Sverige leder man nu världsligan när det gäller våldtäkter per capita. Regeringen tillsätter en utredning som rekommenderar att begreppet ”våldtäkt” tas bort ur strafflagstiftningen. Våldtäkter är så vanliga att många inte ens utreds, och enligt artikeln, som hänvisar till BRÅ, sker det 100 våldtäkter per dag i detta land. Mörkertalet vet givetvis ingen, men det är knappt mödan lönt att ens anmäla våldtäkter längre, och även vid de få fällande domar som utdöms är straff och skadestånd larvigt låga. Skadestånd betalas som regel aldrig ut.
Det enda som nu ska debatteras är barnpornografi, och Ebba B-T snackar om kemisk kastrering.
I artikeln kommer man med det naiva påståendet att de män som begår våldtäkter inte fattar att det är ett brott. Man kan läsa:”jag vet att många av de som begår övergrepp inte ens själva vet om att de gör det.”. OK, är man så jäkla korkad, kanske Ebba B-T borde komma med förslaget kemisk kastrering av dessa individer, detta i synnerhet som det är ett betydligt större problem än barnpornografi och pedofiler.
Men redan BRÅ:s utredning för drygt 10 år sedan visade alltså på en mycket kraftig överrepresentation när det gäller våldtäkter/våldtäktsförsök avseende invandrare. Det är idag gammal statistik och med bakgrunden att det de senaste åren varit en sanslös invandringspolitik (som på nysvenska kallas flyktingkrisen), är det rent larvigt att försöka sopa hela problemet under mattan genom att skylla på ”män” och snacka om maskulinitetsnormer, utbildning och annat.

Straffa dem, se till att de betalar skadestånd till den/de drabbade och förpassa dem från landet utan ett öre på fickan. Våldtäktsmän, idioter med rutten kvinnosyn och annat importerat drägg, vill vi inte ha i detta land. Är man flykting eller lycksökande brottsling?
Visst, det är hårdare straff. Hur kommer man annars till tals med och löser problemet? Med svammel från 70-talet som man kan läsa i artikeln, som aldrig visat sig fungera?


Pressen har order om att inte nämna ett ljud om personers bakgrund eller utländsk härkomst. Denna artikel är symptomatisk, och vi pratar om två s.k. flyktingar från Afghanistan och en tredje person med irakisk bakgrund (som uppenbarligen hittat svenskt medborgarskap i ett Cornflakespaket), som roat sig med att gruppvåldta en kvinna och lägga ut filmen på FB. Alla tre har givetvis hunnit med ett antal brott i detta land redan.

Inga kommentarer: