lördag 8 oktober 2011

Är sanningen inte PK?


I Expressen an man läsa att en mack ville ha förskottsbetalning av en zigensk kvinna vid en tankning. Macken har nu fällts för diskriminering och ådöms 5000kr i skadestånd till kvinnan.

Men nu inställer sig frågeställningen om den gamla skrönan om att zigenare stjäl, i själva verket är sann. Det är i så fall ingen skröna utan ett faktum, vilket legaliserar vad som idag kallas för diskriminering. Vi har olika klassningar hos försäkringsbolagen när det gäller försäkringar baserat på vad försäkringsbolagen bedömer som risker, det är helt naturligt, vilket i sin tur orsakar olika försäkringspremier. Det är helt naturligt. Bor man i Stockholm kostar en bilförsäkring mera än i Kiruna, det är helt naturligt och inte diskriminering av stockholmare.
Allt är baserat på försäkringsbolagens statistik och riskbedömningar, och det är inte diskriminerande. Det diskuteras t.ex. för närvarande om män ska betala högre försäkringspremier än kvinnor.
Men tillbaka till kärnfrågan. Problemställningen är att mackpersonalen hade erfarenheter av just zigenare och krävde dem alltså på förskottsbetalning. Alltså samma pris som alla andra men transaktionen skulle utföras på ett speciellt sätt. Man ställer sig frågan om det baserat på samma logik som försäkringsbolagen använder sig av hade varit legalt att kräva ett högre bensinpris av zigenarna baserat på de erfarenheter de har.
Men hur är det nu med skrönan om att zigenare stjäl? Tja, det finns ingen som helst statistik att tillgå, emedan minsta andning om att zigenare stjäl är agg mot folkgrupp, eller diskriminering. Nu var det så att för ca 15 år sedan tillsattes en utredning av BRÅ, som skulle bevisa att zigenare inte stjäl mer än andra. Det var givetvis för att slå hål på ”skrönan”. Nu gick resultatet åt ett helt annat håll, och man hemligstämplade resultatet.
Man kan alltså säga att det inte alls är någon skröna att zigenare stjäl, eftersom ingen kan eller har bevisat motsatsen. Det är logiken domstolen borde ha insett, och det är inte diskriminerande eftersom det mycket sannolikt är så att zigenare är överrepresenterade i stöldstatistiken, och därför kan man inte heller kalla det diskriminering.

Även det faktum att det på 15 år inte utretts huruvida zigenare är överrepresenterade i stöldstatistiken talar ju sitt tydliga språk. Maria Leissner har spenderat massor på att komma med förslag som skulle gynna zigenare, samt kostnaderna man har för zigenare i detta land ligger på över 12 miljarder kronor. Men att spendera några hundra tusen på en utredning som skulle klargöra huruvida zigenare är överrepresenterade i brottsstatistiken eller ej, det gör man inte. Det är nämligen ej PK, och om man ens tänker att zigenare stjäl kommer DO som etablissemangets blodhund och utdömer skadestånd, trots att ingen vet verkligheten. Så för min del tror jag att zigenare stjäl. Jag vet inte, men avsaknaden på statistik och vad andra säger är för mig vägledande. Så hade domstolen kunnat bevisa att zigenare inte stjäl mer än andra hade det varit diskriminering, men avsaknaden på just sådan statistik eller bevis gör att domslutet var direkt felaktigt.

Så var är statistiken i statistikens förlovade land? Var är statistiken som visar huruvida invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken eller ej? BRÅ gjorde en utredning för sex år sedan som visade att invandrare var kraftigt överrepresenterade, och utredningen omfattade fem år. Var är statistiken idag?

I Norge hymlar man inte, där vet man, skriver och talar om sanningen för medborgarna. Varför gör man det inte i Sverige?

3 kommentarer:

Robin Shadowes sa...

Man undrar ju om Maria Leissner rent av själv har några droppar zigenarblod i sig. Varför annars detta nästan fanatiska intresse att gynna just zigenare annars? det ligger en hund-kennel begravd här nånstans.

Ulmerkotten sa...

Haha Robin! Fattar din koppling till både att göra "en pudel" och en hund begraven.

Jag tror helt enkelt det finns en massa människor i detta land som är helt indoktrinerade av PK-media under en massa år. Leissner är en av dem, naiv och drömmande om ett paradis där alla människor lever i samförstånd, lycka och respekterar varandra.

Men sedan kan man ju se hur det fungerar mellan Israel och Palestina, d.v.s. vara realist till skillnad från Leissner. man kan inte blanda olja och vatten, så enkelt är det. även om man vill och försöker.

Urban sa...

Nog är folk indoktrinerade! När man pratar med folk om Pi eller beskriver vad som händer i Sverige får man oftast en misstänksam blick! Förvånande nog så finns det många som aldrig eller väldigt sällan besöker internet! Vilket medför att de är helt hänvisade till vanliga massmedia,och då är man där myndigheterna vill att man ska vara,och det vet alla Pi besökare vad det innebär.