torsdag 17 maj 2012

Olja och vatten


Islam har sina grunder i koranen, och det som står i koranen är inte kompatibelt med ett modernt västerländskt samhälle. Som jag påtalat otaliga gånger tidigare; koranen innehåller direkta uppmaningar till brott och bör därför förbjudas på samma sätt som andra olagliga skrifter. Det är olagligt att någonstans uppmana till brott och det är vad koranen gör. Sedan finns det kanske saker som är tolkningar och kan diskuteras, men problemet kvarstår – för muslimer är koranen en lag som står över svensk lag och alltså inte ens diskuterbar. Jag pratar om t.ex. synen på jämställdhet, sexuella minoriteter, acceptans för andra religioner, (t.ex. judendomen), och halalslakt.

Så vi kunde läsa i tidningarna och se på TV hur imamer gav råd till kvinnor som direkt strider mot svensk lag. Det är inget konstigt alls eftersom deras råd baseras på koranen och högre religiösa ledare i arabvärlden. Svensk lag är alltså sekundär i deras huvuden, och det är klart att råden blir därefter.

Men Ullenhag måste givetvis använda sig av detta till att hitta på att svenska skattepengar ska bekosta imamutbildningar, för att man på detta sätt ska kunna se till att imamerna styr upp vad de säger mot svensk lagstiftning. Men då uppstår ju problemet att man inte kan ha två lagböcker och för en muslim är det koranen som gäller så enkelt är det. Svenska skattepengar ska alltså gå till att utbilda i en 1400 år gammal skrift som inte varken är förenlig med svensk lag eller ett modernt västerländskt samhälle. Visst är det ett smart förslag? Ullenhag är nog svensk mästare i att komma med dumma förslag, han helt enkelt bara radar upp dem. Detta är det senaste, men säkert inte det sista.

Det spelar ingen roll hur mycket man försöker – det går inte blanda olja och vatten.

Ska man kvotera in kvinnor i imamutbildningen förresten? Vad säger du Ullenhag, varför inte?

2 kommentarer:

sur mormor sa...

Är han okunnig eller dum?

Ulmerkotten sa...

@ sur mormor

På den frågan skulle jag svara ett obetingat ja.

Samt vilja tillfoga ett antal andra epitet...