söndag 14 juli 2013

Sex års vansinne till


Hur kommer tekniken se ut om sex år? Vad kommer att ha utvecklats, hur stor kommer en dator vara och vilken kapacitet kommer den ha? Vilka manicker kommer att få datorskärmar och processorer kopplade till Internet? Tvättmaskiner, brödrostar, spisar, mopeder och bussar kanske kommer få surfplattor vid varje plats. 


Vad jag vill påtala är att ingen vet vilka tekniska saker som kommer eller hur framtiden ser ut. Utvecklingen går idag rasande fort, och ingen kan idag säga vilka apparater och manicker som kommer att finnas om 6 år och ingen kan alltså veta hur framtiden kommer att se ut.
Nu inträffar en helt knasig sak; Public Service får för sig att alla som har någon manick kopplad till Internet ska betala för att de valt att lägga ut sina program på Internet, helt utan krav på betalning.
Man börjar kräva datorinnehavare på TV-licens för att de har möjligheten att se på PS utbud. Vansinnigheten i hela historien toppas av att en domstol i norra Sverige ger PS rätt, och menar att lagen är ”teknikneutral” och alla som har möjligheten ska betala till PS.

Vansinnet fortsätter. All logik saknas och PS ska fortsätta kräva licensavgifter för att de själva valt att lägga sitt utbud på internet samt avsiktligt avstått från alla betalningsformer som finns.


Men trots denna logik fattar alltså riksdagen beslut om att Public Service ska licensfinansieras i sex år framöver. En annan sak av intresse har dessförinnan hänt – Public Service har själva beslutat att lägga ut delar av sitt utbud på Internet. Gratis givetvis, trots att det finns massor med sätt att få betalning för saker på Internet.

Så om sex år kanske bussarna har surfplattor vid varje plats - räkna med att du måste visa att du betalt TV-licens för att få åka med. Eller kanske köper du en spis med skärm som ligger på nätet med en skärm som kan visa olika recept, då blir spisförsäljaren skyldig att rapportera köpet av spisen till Radiotjänst i Kiruna så att du inte blir licenssmitare.

Nu har vi alltså först ett företag som är baserad på det som gällde för ca 60 år sedan. Man har monopol och är bäst, precis det du lille medborgare behöver är vad man erbjuder. Du är korkad och vet inte ditt eget bästa. Man tillhandahåller propaganda under flaggorna ”fakta, statistik, forskningen visar och utbildning”. En stor del av utbudet kan du inte förstå eftersom det är på främmande språk, eller är sådant du inte vill ha, men det spelar ingen roll – du ska betala för möjligheten att komma åt det och hela utbudet, vare sig du gör det eller ej. ”Möjligheten” står PS för eftersom de valt att lägga ut sitt utbud på Internet.

Hela historien är helt bisarr och emotsäger all logik. Det är helt uppenbart att politikerna inte fattat vad internet är och hur det fungerar, vidare att lagen är alltför statisk och emotsäger i detta fall all logik. Lagen är skriven på tiden då den tekniska utvecklingen, i synnerhet när det gäller elektronik, var nästan obefintlig. Att försöka applicera en gammal lag på ny teknik måste alla fatta är vansinnigt, och ordet "teknikneutral" finns inte. Inget är eller kan bli teknikneutralt.

Man kan nu förvänta sig att de två överklaganden som finns på domen, kommer att få kalla handen i nästa instans. Där har vi även personer vars enda jobb är att tolka lagen, och eftersom riksdagen beslutat att PS ska licensfinansieras kan de inte fatta ett beslut som emotsäger politikerna. Sex års vansinne till...grattis!

Inga kommentarer: